Leter i Sverige etter erfarne konsulenter

Markedet har snudd. Rekrutteringsselskapet Galileo forteller at køen av gode arbeidssøkere er borte - nå må de letes opp.

Markedet har snudd. Rekrutteringsselskapet Galileo forteller at køen av gode arbeidssøkere er borte - nå må de letes opp.

De siste årene har det vært konsulentene som har måtte gå fra selskaper under restruktreringer og nedbemanninger. Mange dyktige og kvaliserte mennesker med lang erfaring på forretningsforståelse og IT har dermed vært ledige for oppdrag.

Så sent som tidlig i fjor høst kunne bedrifter nærmest velge og vrake i nye konsulenter. Nå kan det gå opptil flere måneder før rekrutteringsselskaper finner riktig kandidat.

Nå går rekrutteringsselskaper nye veier for å nå gode kandidater, og det svenske markedet er interessant.

- Vi har kjørt store annonsekampanjer både i Sverige og Danmark og har fått god respons spesielt fra Sverige, forteller hodejeger Rolf Nævra i rekrutteringsselskapet Galileo.

Galileo har i dag rundt 1.300 IKT-kyndige personer i sin database, hvorav 50 er svensker.

Nævra ser at det nå er blitt mer balanse i markedet og at overskuddet på konsulenter nå er i ferd med å jevne seg ut.

- Mange bedrifter tror fortsatt at de kan få 10 fugler på strak arm, men dette er nok ikke lenger bildet, sier han.

Nå søker Galileo erfarne konsulenter til rådgivningsselskapet daVinci, som er blant det største uavhengige selskapet i Norge med vel 55 ansatte i dag.

- Vi ser for oss konsulenter med minimum fem års erfaring og en bachelorgrad, sier Nævra.

daVinci ble etablert for fem år siden, og har opplevd en solid vekst gjennom denne tiden. Selskapet selger verken maskinvare eller programvare, men setter seg på kundens side av bordet og bistår toppledelsen når utvikling av forretningsmuligheter krever hurtig omstilling, ny kunnskap, ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Selskapet omsatte for 63 millioner kroner i fjor med et positivt resultat før bonusutbetaling.

daVinici ønsker opptil seks nye konsulenter.

- daVincis har krevne oppdragsgivere og det er spesielt viktig at vi her får konsulenter med lang erfaring, sier Nævra.

Det offentlige ruver blant kundene til daVinci med blant annet Oslo kommune, helsesektoren og Rikstrygdeverket.

Det vil i hovedsak være videreutvikling av eksisterende områder som forretningsutvikling med IKT-strategi, effektivisering av IKT i form av organisasjonsutvikling og sammenligninger med andre virksomheter, arktekturplanlegging og portaler og tele-og datakommunikasjon med sikkerhet, IP-baserte tjenester og mobile løsninger selskapet etterspør.

digi.no har den senere tid skrevet om IKT-selskaper som storstilt ansetter flere titalls konsulenter i år. Selskapene er dermed i ferd med å oppfylle IKT-Norges IT-indeks som spår et solid løft for konsulentene i 2004.

Til toppen