LetsBuyIt.com dropper Norge

Det norske kontoret til LetsBuyIt.com legges delvis ned. Fire av de fem ansatte sies opp, og igjen er bare selskapets internasjonale informasjonssjef, Rune Kibsgaard Sjøhelle. Den norske nettsiden skal drives fra Sverige.

Den svenske samhandlingstjenesten LetsBuyIt.com er tilbake til start i Norge. Som digitoday.no skrev onsdag er selskapet i gang med en omfattende omstrukturering - noe som betyr at 80 ansatte mister jobben.
Les mer om kuttene:
LetsBuyIt reduserer staben med 20 prosent
I Norge kommer fire ansatte til å forlate sine stillinger i e-handelstjenesten. Dette betyr i realiteten av selskapets norske avdeling kommer til å bestå av en person. Dette er den samme som startet opp avdelingen - og som er selskapets pressetalsmann, Rune Kibsgaard Sjøhelle.


Driften av selskapets hjemmeside i Norge flyttes til Sverige. Dette bekrefter Kibsgaard Sjøhelle overfor digitoday.no.

Han kommer ikke til å flytte over kjølen, av personlige årsaker.

- Dette er jo veldig synd. Men når man kan drive LetsBuyIt.com i hele Tyskland fra München, kan man vel drive LetsBuyIt i norden fra Sverige, sier Sjøhelle til digitoday.no.

Da e-handelstjenesten etablerte seg i Norge var flere av innkjøpene gjort lokalt, men siden selskapet har bygget opp en stor pan-europeisk organisasjon er flere av disse innkjøpsfunksjonene blitt sentralisert.

Kibsgaard Sjøhelle mener at det har vært meget viktig for selskapet å ha en lokal forankring, i alle fall i oppstartfasen. Han mener at dette har at mye å si for kjennskapen i markedet.

Til toppen