Letsbuyit.com innstiller betalinger

Det er ikke så mye power igjen i powershopperen Letsbuyit.com. Selskapet ber nå hollandske domstoler om beskyttelse for å kunne redde stumpene.

Det er ikke så mye power igjen i powershopperen Letsbuyit.com. Selskapet ber nå hollandske domstoler om beskyttelse for å kunne redde stumpene.

I et møte i går besluttet selskapets styre å be hollandske domstoler om beskyttelse gjennom betalingutsettelse i form av et såkalt moratorium.
LetsBuyIt.com har hatt en rekke problemer i tilknytning til sin virksomhet. Børsintroduksjonen ble flere ganger forskjøvet med redusert aksjepris som resultat. Selskapet kom til slutt på børs i juli i år til en pris av 3,50 euro per aksje. Totalt brakte dette 62,3 millioner friske euro i kassen. Spørsmålet er nå om dette var for lite og for sent.


I går sluttet handelen på 1,30 euro per aksje.

Handelen av selskapets aksjer på den tyske Neuer Markt børsen er nå suspendert inntil videre.

I Tyskland har selskapet vært involvert i en langvarig rettstvist angående selve konseptet med såkalt power-shopping. Konseptet innebærer at prisen per enhet synker dersom flere bestiller samme vare.

Siden starten i Sverige i april 1999 er virksomheten utvidet til 14 land i hele Vest-Europa. Det kan virke som ekspansjonen nå altså kan ha skjedd for fort.

Selskapet hadde i årets første ni måneder en brutto-omsetning på 20,5 millioner euro. Netto-omsetningen endte på 1,7 millioner euro. Samtidig pådro selskapet seg markedsføringskostnader og generelle kostnader som samlet ga et underskudd på nesten 94 millioner euro per utgangen av september.

digitoday.no har ikke lykkes i å få en kommentar til saken fra representanter for selskapet.

Til toppen