LetsBuyIt.com:Mistet jobben - tapte sparepengene

Denne uken mistet 200 ansatte jobben i det kriserammede e-handelsselskapet LetsBuyIt.com. Mange av de som mistet jobben hadde investert egne penger i selskapet. De ansatte ble lokket til å tegne seg for aksjer før børsnoteringen av selskapet. Nå er 80 millioner kroner forsvunnet.

LetsBuyIt.com står i fare for å gå konkurs. Selskapet har ikke greid å få inn tilstrekkelig penger fra sine eiere, og julesalget tok ikke av i den grad det var forventet. Dermed var likviditetsskvis og betalingsstopp- millimeter fra konkurs- helt nødvendig.

Denne uken kom den tragiske meldingen om at 200 av 350 ansatte mister jobben i selskapet. Flere kontorer legges ned.

Fra starten har hele 1,6 milliarder blitt pløyd inn i prosjektet- men ifølge den svenske avisen Ekonomi24.se har det ikke vært de rike og velhavende investorene som har satset penger. Like før børsnoteringen i fjor ble også ansatte lokket til å tegne seg for aksjer- som ble spådd en lysende fremtid.

Over 100 millioner kroner skal ha blitt investert i selskapet fra de ansatte. Dette er penger de nå trolig kan se langt etter. Ekonomi24 estimerer at 80 millioner er forsvunnet. Selskapet hadde en emisjon rettet mot de ansatte mellom desember 1999 og januar 2000. Da satset de som var med i gjennomsnitt 700.000 svenske kroner.

På kort sikt var dette en særdeles god butikk for de ansatte- kursene doblet seg og alt var bare fryd og gammen.
Men det var ikke mulig for de ansatte å ta gevinst før selskapet gikk på børs. Børsnoteringen ble svært forsinket- og da selskapet etter flere forsøk kom på tyske Neuer Markt var aksjekursen halvert i forhold til siste emisjon.

Selskapet fikk en jojo-start på den tyske teknologi-børsen. Aksjen var oppe i hele 57 svenske kroner- fra en introduksjonsnotering på 31 svenske kroner. Men de ansatte og de andre som kjøpte aksjer kunne ikke selge før "lock up" perioden gikk ut. Siden har aksjen falt 97 prosent.

Ifølge Ekonomi24. kunne ikke de ansatte selge før 22. januar i år. Da var allerede selskapet ute på kjøretur økonomisk - og var på strake veien mot konkurs. Aksjekursen var nede i 2 kroner da flere solgte seg ut.

LetsBuyIt.coms aksje handles nå på 4 kroner aksjen. Dermed har de ansatte, som investerte nærmere 100 millioner kroner, tapt hele 80 millioner kroner. 200 av de har i tillegg mistet jobben. Hvor mange som tok opp lån for å finansiere aksjekjøpene er ikke klart.

Til toppen