LetsBuyIt.com skal tjene 4,6 mrd i 2004

Redningsmannen i LetsBuyIt.com lover en enorm fortjeneste til sine medaksjonærer. Nå kan den tidligere hackeren ha kuttet noen svinger for mye. Han selger nemlig sine egne "aksjer" i et uregistrert selskap med en vag styresammensetning .

Redningsmannen i LetsBuyIt.com lover en enorm fortjeneste til sine medaksjonærer. Nå kan den tidligere hackeren ha kuttet noen svinger for mye. Han selger nemlig sine egne "aksjer" i et uregistrert selskap med en vag styresammensetning .

Den profilerte redningsmannen til e-handelsselskapet LetsBuyIt.com N.V. lover nå gull og grønne skoger til sine potensielle medaksjonærer. Kim Schmitz, en tidligere kjent hacker og nå investor, forteller på sine hjemmesider at et nytt og vitalisert LetsBuyIt vil gi aksjonærene i Kimvestor mange ganger innsatsen tilbake, ifølge finansmagasinet Telebörse.

Kimvestor AG sier at selskapet planlegger en børsintroduksjon innen 18 måneder. Interesserte investorer kan imidlertid allerede nå erverve inntil 10 prosent av egenkapitalen ved å kjøpe deler av aksjene til Kim Schmitz. Betalingen må i tilfelle overføres Schmitz konto i Commerzbank.

De potensielle investorene har tilgang på et såkalt pre-IPO-prospekt som beskriver hvordan selskapet ser for seg den videre utviklingen. I 2004 ser Schmitz & Co for seg Kimvestor med et revitalisert LetsBuyIt.com og et resultat før skatt på 553 millioner dollar.

Telebörse har gått sakene nærmere etter i sømmene og funnet ut at Kimvestor AG ikke er et registrert selskap. De siste tre månedene skal imidlertid Schmitz ha arbeidet for å omdanne selskapet Data Protect GmbH til Kimvestor AG.

Så langt er ikke denne omdannelsen godkjent av de korrekte myndighetene, og selskapet Kimvestor er dermed ikke i stand til å inngå rettslig bindende avtaler. Dette kan bety ytterligere forsinkelser for en avtale med LetsBuyIts bobestyrere.

Likeledes ser saken nå ut til bli fulgt opp av tyske advokater som arbeider for beskyttelse av aksjonærinteresser. Det interessante er her at Schmitz selger aksjer i et selskap som foreløpig ikke eksisterer. I henhold til en advokat kan hele saken være i ferd med å utvikle seg til investorsvindel og dermed ha en strafferamme på 3 års fengsel.

Det hjelper da heller ikke at de oppførte styremedlemmene i Kimvestor ifølgeTelebörse til dels har en noe uklar oppfatning til om de sitter i styret eller ikke.

Til toppen