LetsBuyIt lurer døden.... denne gang.

Det konkurstruede selskapet LetsBuyIt har klart å stille garantier på fire millioner euro og unngår i dermed å bli slått konkurs.

Internettselskapet LetsBuyIt.com N.V. har fått forlenget livet etter at selskapet klarte å stille garantien på fire millioner euro, som var avkrevd dem for i første omgang å unngå å bli slått konkurs, heter det fra Wall Street Journal.

- Pengene vil gjøre det mulig for oss å videreføre forhandlinger for å sikre videre drift for selskapet, sier John Palmer i selskapet til WSJ.

Selskapet hadde frem til onsdag med å skaffe til veie garantien, hvilket de fikk på beina med hjelp fra eksisterende aksjonærer og det tyske inkubatorselskapet Kimvestor som er eid av Kim Schmidtz. De to tidligere forsøkene selskapet gjorde på å etablere en tilsvarende garanti førte ikke frem.

Selskapet kan selv med garantien ikke blåse faren over signal. For den 31. januar utløper beskyttelsen som ble gitt selskapet for å unngå konkurs, og selskapet må skaffe mer penger for å drive videre.

Til toppen