Lett å gå seg vill i tåka!

DEBATT: IT-tjenester er fremtiden, mener Per Eric Johansen.

Lett å gå seg vill i tåka!
Er nettskyen en tykk tåke eller innbydende himmellegeme? Bilde: Rex Feature/All Over Press

Leif Arne Brandsæter skrev i går et meget godt innlegg i digi.no (Tåkeprat om skyen) og belyser at en hype ofte blir offer for vel mange aktører som søker å ta eierskap og (re-)definere både begreper og tjenester.

Essensen i det Brandsæter beskriver er det lett å være enig i, og jeg tror nok mange innkjøpere, IT-ledere og øvrig ledelse kjenner igjen tåkepraten fra ivrige IT-tilbydere som kaster seg på trenden.

For meg er syretesten på om cloud er ei tykk tåke eller et innbydende himmellegeme følgende: Dersom jeg starter en virksomhet i dag, bruker jeg da min sårt tiltrengte kapital på å kjøpe IT-infrastruktur, applikasjoner og systemer?

Tre gode grunner

Jeg definerer cloud først og fremst som en distribusjonsmodell. En distribusjonsmodell som ikke bare endrer hvordan en tjeneste blir levert, men også hvordan den finansieres, antall distribusjonsledd og dermed også hvem som kan få tilgang til den og til hvilken risiko.

Brandsæter påpeker med riktighet at det ikke er noe nytt at vi kan kjøpe eposttjenester og andre støttefunksjoner fra en driftsleverandør. Men når programvareaktørene har korrigert sin rute til markedet, skalerer til et globalt omfang og påtar seg risiko på vegne av kunden, da blir tilbudet noe helt annet. Innen teknologi så blir det meste rimeligere bare det går nok tid, men den korrigeringen som deler av cloud-hypen har medført, er etter min mening nok til å tro at markedet vil fortsette å kjøpe tjenester fremfor investere i IT-infrastruktur og spisskompetanse.

Per Eric Johansen leder programvare­selskapet Plania AS og har 15 års ledererfaring fra IT-bransjen
Per Eric Johansen leder programvare­selskapet Plania AS og har 15 års ledererfaring fra IT-bransjen

Cloud, eller Software as a Service (SaaS) som var et «buzzword» for noen år siden, gir kundene en lavere inngangsterskel, mindre risiko og stor grad av frihet i perioden de konsumerer tjenesten. Disse tre faktorene alene er etter min mening så interessante at jeg tror skytjenester vil leve godt i årene fremover.

Markedseffekten

I likhet med Brandsæter har jeg gleden av å bistå IT-avdelinger hos noen av Nordens mest kjente merkenavn. Jeg tror vi begge deler ambisjonen om å få IT til å levere stadig merverdi for forretningen. Forhåpentligvis kan vi om noen få år konkludere med at det er helt naturlig at IT har en strategisk plass i ledelsen. Ikke bare hos de største, men også hos de mellomstore og mindre organisasjoner. Jeg er overbevist om at fokuset på å kjøpe applikasjoner, fagsystemer og støttesystemer som en tjeneste, vil fristille IT-ressurser hos kunden. En endring som i seg selv vil bidra til at det blir enklere å fordele ressursbruken mellom IT-operasjon og IT-strategi. Slik tror jeg cloud kan underbygge overgangen fra «keep the lights on» til strategiske IT-valg som gir forretningen konkurransefortrinn.

And the winner is…

Det er ikke bare på kundesiden jeg tror at cloud-hypen vil ha en effekt. Også på leverandørsiden vil det bli skiftninger, nettopp på grunn av at risikoen «outsources» til leverandøren. Når kunden får større frihet og fleksibilitet, så forskyves makten i kunde- og leverandørforholdet. Dette åpner for at flere (og mindre) aktører raskere kan komme i posisjon. Videre vil leverandørens vekstrate være tett knyttet til kontinuerlig leveranse av en tjeneste som gir kunden merverdi, uten større investeringer, til en lavere risiko og med kortere tid til produksjon.

Skiftende skydekke

Men, som det påpekes i artikkelen, så er det ikke sort/hvit. Eksempelet fra Atea viser at markedet fortsetter å øke konsumet av IT. Dermed vil det nok bli behov for både mang en server og lokale tilbydere med sterk kompetanse og høy tilgjengelighet. Videre eliminerer ikke cloud alle risikoer. Systemer og prosesser skal tross alt implementeres i organisasjonen, selv om de fysisk ikke installeres der.

Om cloud er en hype eller ei er ikke jeg rette til å spå, men dersom vi ser bak samlebegrepet cloud, så finnes det en rekke fordeler som jeg tror markedet vil fortsette å omfavne. Men du skal ikke se bort ifra at Gartner & Co. har gitt det et nytt navn før vi skriver 2015.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om: