Lett mobil-løsning som varer en drøy arbeidsdag

Psion Netbook veier 1,1 kg. Batteriene varer i 11 timer. Den har fleksibel kommunikasjon, mye innebygget programvare og vil få klienter til IBM DB2, Oracle, Sybase og Lotus Notes.

Psion Netbook veier 1,1 kg. Batteriene varer i 11 timer. Den har fleksibel kommunikasjon, mye innebygget programvare og vil få klienter til IBM DB2, Oracle, Sybase og Lotus Notes.

Simon Wood fra Psion Enterprise Computing og Knut Lilloe Salvesen fra Incom presenterer den vesle maskinen og mener det er første gang et EPOC-produkt legges fram som en virkelig arbeidsplattform. EPOC er operativsystemet som ligger til grunn for Symbian-samarbeidet mellom Psion, Nokia, Motorola og Ericsson.

De legger fram Netbook som et konsept. Den har ingen disk. Tastaturet er i 90 prosent størrelse. Reduksjonen merkes knapt - man skriver like kjapt og utanstrengt som på min bærbare PC. Skjermen har VGA-oppløsning og 256 farger. Grensesnittet er musfritt. Skjermen er trykkfølsom. Som pekeanretning bruker du enten fingeren eller en liten stav som trekkes ut av boksen ved et lite trykk på en bestemt knapp. Programvare og data lagres i flash-minne på opptil 64 MB. Apparatet er tilrettelagt utvidelser som IBMs Microcard, på 340 MB.

Grensesnittet er spesielt, men enkelt. Du velger med utgangspunkt i loddrette ikonesøyler på hver side av arbeidsflaten. Den viktigste programvaren utenom operativsystemet EPOC, er en finstemt Java virtuell maskin. I tillegg finnes avtalebok, nettleser, tekstbehandler, regneark, adresseliste og liknende.

- Dette er en bærbar enhet for fjern tilgang til sentrale data over Internett-protokollen. Den skal brukes av medarbeidere som ikke har en permanent forbindelse til hovedkvarteret. For tilgang til data er en rekke databaseleverandører i gang med å utvikle spesielle tynne klienter, forteller Simon Wood. - De som er kommet lengst, er IBM som tilrettelegger både DB2 og MQSeries, Oracle med sin 8i Lite og Sybase med sin Ultra Lite.

Formålet med klientene er å brukeren laste ned små porsjoner av databasen, arbeide frakoplet, og så samordne seg med hovedkvarteret når forbindelsen gjenopprettes.

- Det dreier seg om virkelig tynne klienter. I EPOC-versjon er Oracle 8i på bare 200 kB. Hele Java virtuell maskin dreier seg ikke om mer enn tre megabytes.

Woods forteller at han har sett en beta utgave av en Lotus Notes-klient for Netbook.

- Den går foreløpig svært sakte. Utfordringen til Lotus er å lage en klient som fungerer på en helt annen måte i forhold til nettverket enn Windows-klienten R5.

Han presiserer at Netbook ikke sikter mot forbrukermarkedet.

- Vi tenker oss enheten solgt i forbindelse med helhetlige løsninger, gjerne opptil femti om gangen. Programvaren som leveres, er avhengig av hva organisasjonen ønsker og trenger. Det er ikke gitt at hele pakken som er her, med regneark og tekstbehandling, passer til alle kunder.

Konseptet krever ikke en gang Netbook som eneste terminal. Psion tenker seg alternative apparater. Bildet nedenfor viser Netbook sammen med mulige løsninger der tastaturet er borte, og brukeren bare forholder seg til en trykkfølsom skjerm i hel eller halv høyde.


Symbian-samarbeidet sikrer at alle Psions terminaler vil utstyres med det aller nyeste innen IP-kommunikasjon. Det er særlig viktig med tanke på trådløse løsninger. Spesielt Nokia er tungt engasjert innen alt fra trådløse lokalnett og IP-soner til tredje generasjon mobil som virkelig kan få Netbook til å svinge. (Se blant annet Norges første IP-sone realiseres til våren.)

Foreløpig er Netbooks standardutrustning GSM og 56 kbps modem. I mottakbar båndbredde, er apparatet foreløpig begrenset til 215 kbps.

- Det er flere prosjekter på gang der man ser for seg denne måten å arbeide på, særlig innen helsesektoren og innen bank og finans, sier Wood. - I Storbritannia vil vi ha fire prosjekter online innen utgangen av desember. Vårt første mål for tiden er å nå Java-utviklingensmiljøene i store målrettede organisasjoner, og få dem til å utvikle mot EPOC-plattformen.

Psion har satt sammen en egen utviklerpakke med alt som trengs av maskin- og programvare. Pakken supplerer utviklingspakken som kan lastes ned gratis fra nettstedet til Symbian-samarbeidet.

Knut Salvesen har Psion-ansvaret hos den norske partneren Incom. Han vil ikke fortelle om konkrete prosjekter ennå, men mener det skulle være gode prospekter innen helse og finans.

Til toppen