Lettelsens sukk i EDB etter «krevende år»

Omsetningen falt 10 prosent i fjerde kvartal, men det ble mer til overs for aksjonærene.

Lettelsens sukk i EDB etter «krevende år»

Omsetningen falt 10 prosent i fjerde kvartal, men det ble mer til overs for aksjonærene.

EDB Business Partner offentliggjorde i morges sine tall for fjerde kvartal og for hele regnskapsåret 2009.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2008 falt omsetningen med 10,6 prosent til 1,917 milliarder kroner. Driftsresultatet (EBIT) falt med 13,3 prosent til 117 millioner kroner. Resultatet før skatt ble likevel bedret med 4,2 prosent. I fortjeneste per aksje innebærer det en økning på 9,3 prosent, fra 0,54 kroner til 0,59 kroner.

For hele året 2009, sammenliknet med 2008, falt omsetningen med 4,8 prosent til 7,492 milliarder kroner. Driftsresultatet flat 12,2 prosent til 454 millioner kroner. Resultatet før skatt økte med 0,3 prosent til 292 millioner kroner. Fortjenesten per aksje er oppført med en nedgang på 37,6 prosent til 1,36 kroner.

Konsernledelsen legger vekt på at året har vært tøft.

– 2009 ble ett av de mest krevende årene i IT-tjenestemarkedet noensinne. Vi har som resten av bransjen opplevd fall i etterspørselen, men EDBs forbedringsprogram har bidratt til at vi har opprettholdt en tilfredsstillende lønnsomhet. På tross av et vanskelig marked har kundene vist oss stor tillit, noe som har bidratt til at vi har en rekordhøy ordreinngang på 8,6 milliarder, sier konstituert konserndirektør John-Arne Haugerud.

At EDB har «opprettholdt en tilfredsstillende lønnsomhet» begrunnes med at EBITA-marginen, det vil si driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler som prosent av omsetningen, er 8,8 prosent i fjerde kvartal 2009, mot 9,0 prosent i fjerde kvartal 2008 og 9,2 prosent i hele 2008. Haken er at EBITA-marginen for hele 2009 er 8,0 prosent, og at EBITA for hele 2009 er 603 millioner kroner, 16,7 dårligere enn i 2008. Det kan argumenteres for at EDB er noenlunde like lønnsom i fjerde kvartal 2009 som i hele 2008, men det må samtidig konstateres at lønnsomheten falt betraktelig fra 2008 til 2009 under ett.

EDB er delt på fire forretningsområder. Sammenliknet med fjerdekvartal 2008 gikk det slik i fjerde kvartal 2009:

  • IT Drift: Omsetning ned 8,3 prosent til 1,110 milliarder kroner, EBITA-margin opp fra 8,3 prosent til 8,7 prosent.
  • Løsninger: Omsetning opp 6,0 prosent til 405 millioner kroner, EBITA-margin ned fra 13,6 prosent til 12,6 prosent.
  • Applikasjonstjenester: Omsetning ned 19,2 prosent til 506 millioner kroner, EBITA-margin ned fra 9,6 prosent til 9,5 prosent.

Applikasjonstjenester er et åpenbart problem. EDB sier i sin pressemelding at de skal «legge til rette for økt bruk av global sourcing konsulenter sammen med våre nordiske konsulenter. Dette har vært organisert som to enheter under forretningsområdet. For å realisere potensialet som ligger i tettere koordinering er Tom Scharning utnevnt som ny konserndirektør med ansvar for forretningsområdet Applikasjonstjenester med virkning fra 3. februar.»

Om IT-tjenestemarkedet i Norden heter det at det viste betydelig nedgang i 2009 som følge av svakere etterspørsel og prispress. «Enkelte løsningsområder viser imidlertid vekst, og EDB har styrket sin posisjon innen blant annet bank og finans.»

Om utsiktene i 2010 heter det: «Ved inngangen til 2010 er kundene fortsatt tilbakeholdne med å øke investeringene. EDB opplever vekst innen tjenesteområder som bidrar til at kundene standardiserer IT-infrastruktur og automatiserer arbeidsprosesser som et ledd i kostnadsreduserende tiltak. Tilsvarende er etterspørselen lavere etter utviklingsprosjekter, noe som også gir lavere inntekter hos EDB.»

    Les også:

Til toppen