Lettelser i opsjonsbeskatningen vedtatt

Odelstinget vedtok torsdag at opsjonsinnehavere slipper å betale skatt fra det tidspunkt de inngår opsjonsavtaler. Heretter skal det skattes av fordelen når opsjonene løses inn i aksjer, ikke når de tildeles.

Odelstinget vedtok torsdag at opsjonsinnehavere slipper å betale skatt fra det tidspunkt de inngår opsjonsavtaler. Heretter skal det skattes av fordelen når opsjonene løses inn i aksjer, ikke når de tildeles.

- Vi er fornøyd med at vi nå får et vedtak om lettelse av opsjonsbeskatningen, men misfornøyd med at vi ikke får gjennomslag for periodiseringskravet, sier Jørn Sperstad i bransjeorganisasjonen IT-næringens Forening til digi.no.

Flertallet i Odelstinget mente det er flere positive sider ved at bedrifter tildeler ansatte opsjoner som en del av lønna: De ansatte får ta del i bedriftens overskudd og ordningen kan også knytte kvalifiserte medarbeidere til bedrifter som har lavt eller intet overskudd, men hvor mulighetene for vekst er høy.

Vedtaket ble gjort mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet, som sammen foreslo at skattleggingen først skulle skje når aksjene selges.

Samtidig åpnet flertallet (alle partier unntatt Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti) for ytterligere lettelser i opsjonsbeskatningen. Flertallet ba regjeringen legge fram en vurdering av eventuelle endringer i opsjonsbeskatningen for ytterligere å forsterke opsjoner om virkemiddel i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa at en slik vurdering vil bli gjort. Blant forslagene som vil bli vurdert er at fordelen ved opsjoner beregnes ved utøvelsen av opsjonen, men at beskatningen utsettes til aksjene selges, melder NTB.

Til toppen