Letter sløret på Sharepoint 2010

Plattformen for samarbeid og forvaltning av innhold er Microsofts viktigste produkt.

Sharepoint 2010 til venstre, Sharepoint 2007 til høyre.
Sharepoint 2010 til venstre, Sharepoint 2007 til høyre.

Plattformen for samarbeid og forvaltning av innhold er Microsofts viktigste produkt.

Sharepoint er et mangetydig begrep i Microsoft-verdenen. Det kan vise til Windows Sharepoint Services, en komponent som følger med når man skaffer seg Windows Server (2003 eller 2008). Det kan også vise til det selvstendige og omfattende produktet Microsoft Office Sharepoint Server, som tilbyr en helhetlig plattform for samarbeid og innholdsforvaltning, eller som Microsoft selv kaller det, «Business collaboration platform for the Enterprise and the Web».

På selskapets norske nettsted presiseres dette slik: «Office SharePoint Server 2007 støtter alle intranett-, ekstranett- og webprogrammer i virksomheten innenfor én integrert plattform i stedet for flere fragmenterte systemer. Videre utgjør serveren for samarbeid og innholdsadministrasjon den plattformen og de verktøyene IT-fagfolk og -utviklere trenger for serveradministrasjon, programutvidelse og samspill.»

Bruken av Sharepoint akselererer, og slik Microsoft utvikler produktene sine, kan det bli vanskelig å forsvare å satse på nye utgaver av Windows og kontorpakken Office dersom man ikke samtidig satser på Sharepoint for å gjøre mest mulig ut av all funksjonaliteten integrasjonen tilbyr. Satser man på Microsoft-produkter, lønner det seg å gjøre det helhjertet.

Denne uken har Microsoft samlet mange av sine partnere til et fire dagers arrangement i New Orleans. Sharepoint 2010 er blant de mange kommende produktene som selskapet har gitt utvidet innsyn i. En ganske omfattende «sneak peek» er lagt ut på egne nettsider.

Microsoft lover å slippe Sharepoint 2010 i løpet av første halvår 2010. Status er i dag er at en forhåndsversjon – «technical preview» – er tilgjengelig for spesielt inviterte. En allmenn beta kan antakelig ventes i løpet av høsten.

Funksjonaliteten i Sharepoint forklares gjerne gjennom sirkeldiagrammer. Sirkelen til venstre er ny for Sharepoint 2010, den til høyre er hentet fra Microsofts norske nettsted:

Sharepoint 2010 til venstre, Sharepoint 2007 til høyre.
Sharepoint 2010 til venstre, Sharepoint 2007 til høyre.

Begrepsbruken er med andre ord noe ajourført. I stedet for «portaler» er det nå snakk om «nettsteder» («sites»). «Innsikt» («insights») erstatter «business intelligence». «Enterprise søk» er erstattet med «søk» helt enkelt, og det presiseres at søk gjelder både informasjon og personer. Etter kjøpet av Fast og med den nye søkemotoren Bing, kan søk ventes å komme på et helt annet effektivitetsnivå i Sharepoint 2010 enn i Sharepoint 2007. Tilsvarende betraktninger kan man trekke av overgangen fra «Enterprise Content Management» til bare «Content». «Composites» i Sharepoint 2010 viser til evnen til raskt å lage dynamiske forretningsløsninger av alle slag, altså utover det gamle «forretningsprosesser- og skjemaer.

Brukervennlighet er en rød tråd i forhåndsomtalen av neste års Sharepoint.

Grensesnittet er gjort om etter prinsippene for overgangen fra Office 2003 til Office 2007, med såkalte ikonbånd. Liker man ikke ikonbåndet som følger med, kan en bedrift skreddersy sitt eget, eventuelt fjerne det helt.

Nettstedredigering gjøres betraktelig enklere gjennom en ny egenskap, kalt «Web Edit», der de med redigeringsrett forholder seg til selve webgrensesnittet. Opplevelsen hevdes å være som å redigere et Office-dokument.

2007-utgavens «Business Data Catalog» er blitt til «Business Connectivity Services» i den kommende versjon 2010. Disse tjenestene omfatter lesing og skriving til databaser, samt spørringer og publisering til Office. Data som er publisert til Sharepoint kan hentes direkte fram i Office-format.

Sharepoint 2010 kan også lese dokumenter formatert i Microsofts skisseverktøy Visio.

Gruppesamarbeidsverktøyet Groove er omdøpt til Sharepoint Workspace, med bedringer blant annet innen datasynkronisering.

De med driftsansvar for Sharepoint vil få et nytt grensesnitt, også med ikonbånd, og flere verktøy for å overvåke ytelse og rette opp problemer.

Utviklere får et eget dashbord for avlusing og et nytt programmeringsgrensesnitt. Sharepoint 2010 støtter Silverlight, for dem som er opptatt av å gi brukere rike webapplikasjoner.

En interessant side ved Sharepoint 2010, er at organisasjoner gjerne kan tilby det gjennom nettleserne Firefox eller Safari. Versjon 6 av Internet Explorer vil derimot ikke duge.

Microsoft skal holde en egen Sharepoint-konferanse i oktober, der de lover ytterligere innsikt i Sharepoint 2010.

    Les også:

Til toppen