Lettere å få tak i medarbeidere

Det er slutt på tiden der bedriftene måtte slåss for å få tak i nye medarbeidere. Dette merker blant annet Jobline.

Det er slutt på tiden der bedriftene måtte slåss for å få tak i nye medarbeidere. Dette merker blant annet Jobline.

- Antall søkere per stillingsannonse har gått dramatisk opp siste kvartal, forteller administrerende direktør i Jobline, Haakon Gellein, til digi.no.

- Antall søkere på én stillingsannonse har økt med 30 prosent. Tidligere var snittet på rundt 40 online-søknader per annonse, nå er snittet på 50, sier han.

I Gallups ferskeste undersøkelse - Webtoppen - er Jobline den eneste jobbsøktjenesten som opplever en økning.

Når det gjelder Schibsteds jobbtjeneste, FINN jobb, er ikke denne skilt ut i statistikken. Dermed er det vanskelig å påvise en eventuell økning. Det bør også nevnes at Webtoppen kun registrerer det folk husker at de har vært inne på av nettsteder, og ikke faktisk bruk. Sistnevnte måles av Gallups Webmeasure.

Gellein forteller at Jobline etter hvert vil gå over til Webmeasure, og håper at de andre jobbsøktjenestene vil gjøre det samme. Han legger til at Webtoppen-tallene stemmer meget godt overens med Joblines egne statistikker.

Gellein forteller også at flere kunder som i markedet oppfattes som attraktive og trygge arbeidsgivere, ber Jobline ta av annonsen på grunn av for stor søkermengde.

Et tredje tegn på at det nå ser ut til å være arbeidsgivers marked er at jobbsøkerne er mye raskere til å svare på henvendelser.

- Vi søker i basen på vegne av våre kunder, og ser nå at kandidater som blir kontaktet svarer raskere på henvendelsene enn tidligere. Fra én

ukes responstid i snitt, er vi nå nede i tre dager, forteller Gellein.

Han sier også at flere av kandidatene nå takker ja til kontakt med arbeidsgivere. Tidligere var det 30 prosent av kandidatene som takket ja til dette. Nå sier over halvparten ja takk.

I tillegg er kvaliteten på CV-ene som legges inn i CV-basen høynet. Hos Jobline er deles CV-kandidatene inn i ulike nivåer, og jobbsøkere som rangeres på de to høyeste nivåene har økt med 20 prosent den siste tiden, ifølge Gellein.

Til toppen