Lettere å nå globale markeder fra Rana

Globale markeder er nærmere distriktene enn Oslo, mener Rolf-Ørjan Høgset i Rana-bedriften Kreasoft.

Globale markeder er nærmere distriktene enn Oslo, mener Rolf-Ørjan Høgset i Rana-bedriften Kreasoft.

Det har lenge vært argumentert med at informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan bidra til å opprettholde et spredt bosettingsmønster i Norge. Erfaringen til Rana-bedriften Kreasoft er at det kan være en fordel å være langt fra Oslo når man skal henvende seg til kunder i utlandet. Sentral plassering er ingen fordel når eksporten går over fiberkabler.

– Den store verden kan være nærmere enn våre «lokale» norske markeder, sier daglig leder Rolf-Ørjan Høgset. – Vi har 20 millisekunders leveringstid til våre kunder i Afrika, og vi reiser rimeligere til for eksempel Canada enn vi reiser til Oslo.

I Norge er Kreasoft mest kjent for sitt webbaserte kundehåndteringssystem Cerum (se artikkelen Linpro velger kundeverktøy fra Mo i Rana). Selskapets utenlandske slager er Extraweb Industry, en løsning for elektronisk sveisedokumentasjon utviklet i samarbeid med Unitek, som blant annet håndterer Statoils sveiseprosedyrer. På kundelisten står store selskaper som Volvo og Esab.

– Vi har brukere i blant annet Sverige, Frankrike, Brasil, USA, England, Afrika, Chile, sier Høgset.

Høgset peker på at internasjonale IT-satsninger gjerne har medført fysisk etableringer av personell og teknologi i andre land og verdensdeler. I dag er dette ikke lenger nødvendig.

– Dagens Internett har blitt så raskt og stabilt at man i praksis kan operere med ett senter for teknologi og salg. For Kreasoft betyr det at etableringen i Rana gir en betydelig fordel knyttet til rimelig og stabil arbeidskraft, samtidig som selskapet kan operere i hele verden.

En etablering i distriktene kan med andre ord gjøre utenlandske markeder lettere tilgjengelig enn markedet rundt de store norske byene. For et selskap som mener det blir for snevert å bare tenke Norge, kan det være en stor fordel. Og kundene i utlandet kan også være «bedre» enn de norske.

– De utenlandske kundene har større kjøpekraft og investeringsvilje på grunn av bedre økonomi, lavere avgifter og større kunnskap, påpeker Høgset.

Til toppen