Lettere å skifte bank med BankID

Fra 15. april kan du selv bytte bank med gyldig e-id.

Lettere å skifte bank med BankID

Fra 15. april kan du selv bytte bank med gyldig e-id.

Hittil har alle måttet møte personlig opp i banken eller hos forsikringsselskapet når de skal åpne konto for første gang. Fra midten av april kan alle som har gyldig BankID eller annen godkjent elektronisk legitimasjon, ordne dette selv fra sin egen pc.

Finansdepartementet åpner for bruk av elektronisk legitimasjon når du skal bli ny kunde i en bank eller et forsikringsselskap. De nye reglene er en del av forskriftene til hvitvaskingsloven.

– Alle som har BankID måtte gjennom en fysisk identitetskontroll første gang de åpnet konto i en bank. Denne kontrollen knyttes til utstedelsen av den elektroniske legitimasjonen, sier Gunnar Nordseth i datasikkerhetsselskapet Signicat.

Signicat er ledende i Norden på systemer som gjør det enkelt og sikkert å bruke elektronisk identifisering ved innlogging på nettsteder.

To millioner nordmenn bruker i dag BankID for å logge seg inn i nettbanken. Fra 15. april kan de bruke samme legitimasjon til å signere avtaler med sin nye bankforbindelse.

– Dette er en lenge etterlengtet lovendring. Den vil styrke konkurransen mellom bankene og gjøre det lettere for kundene å velge bank uavhengig av hvor de bor, sier advokat Gunnar Harstad i Sparebankforeningen, som representerer 121 sparebanker og DnB NOR.

Men ikke alle banker er klare til å ta imot nye kunder via nettet fra midten av april.

– Det er opp til den enkelte bank å legge til rette for det. Lovendringen betyr ikke at bankene må gjøre det. Banker som brukes av kunder som vil ha mer enn én bankforbindelse, vil trolig være tidlig ute med å ønske nye nettkunder velkommen, sier Harstad.

Banker og finansinstitusjoner er pålagt strenge kontrollrutiner med kundenes identitet for å hindre at kriminelle hvitvasker svarte penger. Forskriftene til hitvaskingsloven gjør BankID og andre e-legitimasjoner til en del av dette kontrollarbeidet.

Men anskaffelsen av BankID eller annen elektronisk legitimasjon krever fortsatt fysisk kontroll.

– Inngangen til e-legitimasjon er fortsatt et personlig oppmøte med pass eller førerkort hos banken din. Det er ikke slik at sikkerhet på nettet er løsrevet fra vår fysiske verden, sier han.

Til toppen