Lettvint av Akademika

Holder det å distribuere gratis «e-bøker» som pdf?

Akademika har inngått et samarbeid med bookboon.com, leverandør av gratis engelskspråklige e-bøker. Påstanden på bookboon.coms nettsted om «ingen registrering» stemmer ikke: Man må oppgi blant annet e-postadresse og yrkesstatus. Reisebøkene er ikke lagt ut på Akademika.
Akademika har inngått et samarbeid med bookboon.com, leverandør av gratis engelskspråklige e-bøker. Påstanden på bookboon.coms nettsted om «ingen registrering» stemmer ikke: Man må oppgi blant annet e-postadresse og yrkesstatus. Reisebøkene er ikke lagt ut på Akademika.

Holder det å distribuere gratis «e-bøker» som pdf?

Student- og fagbokhandelen Akademika har inngått et samarbeid med bookboon.com, en leverandør av gratis e-bøker.

I skrivende stund innebærer samarbeidet at 578 engelskspråklige fagbøker fra bookboon.com kan lastes ned fra denne siden på akademika.no. Nedlasting krever registrering: Man må legge igjen navn, e-postadresse og opplysninger knyttet til yrke og arbeidsplass.

En pussighet fra Akademikas side er at det ikke (ennå?) er lagt ut en lenke fra nettstedets forside til bøkene fra bookboon.com. Praktisk sett er det overflødig, siden man fra norsk IP-adresse straks kommer fram til de norske sidene til bookboon.com når man taster bookboon.com i nettleserens adressefelt.

E-bøkene som distribueres i dette samarbeidet finansieres gjennom annonser fra norske organisasjoner, både privat og offentlig sektor.

Professor Svein-Arne Jessen ved Bedriftsøkonomisk institutt er blant dem som går god for den faglige kvaliteten. Han har selv utgitt på bookboon.com, og beskriver forlaget som «meget strenge» når det gjelder faglig kvalitet. Han mener forlagets utvalg av faglitteratur er relevant og oppdatert.

Formatet på bookboon.com-bøkene som tilbys gjennom Akademika er pdf.

Begrunnelsen er at dette formatet kan leses på alle tenkelige klienter, nærmere bestemt iPad, Kindle, pc eller Mac.

En stikkprøve – Business Cycles and Financial Crises av Andy Mullineux – tyder på at funksjonene i det valgte formatet ikke er hensiktsmessig utnyttet.

Pdf håndterer for eksempel lenker fra innholdsfortegnelse til tekst, lenker i teksten til siterte referanser og lenker i teksten til fotnoter. Boka har innholdsfortegnelse, referanser og fotnoter, men ingen lenker mellom disse og selve teksten.

At stikkordsregister mangler betyr ingenting: Pdf-lesere til brett og pc har jevnt over en god søkefunksjon. At bokens tittel er gjentatt på hver side betyr imidlertid at søk etter «business cycle» også treffer hver side. Også pagina og kapitteloverskrift er gjengitt på hver side. Det tyder på at hensikten egentlig ikke er at dokumentet skal leses på pc eller brett, men skrives ut. Vakker framtoning i utskrift framheves for øvrig som en positiv egenskap i Akademikas markedsføring av tilbudet.

Løsningen Akademika har valgt framstår som forståelig lettvint: Lettvint fordi formatet kunne vært utnyttet langt bedre, forståelig fordi avtalen med bookboon.com gir studenter og andre lesere gratis faglitteratur i en annonsefinansiert forretningsmodell som kan bidra positivt til Akademikas økonomi.

Det er rom for flere forbedringer. Det første er å velge et ekte e-bokformat, for eksempel ePub. Det kan ikke understrekes for ofte at hensikten med pdf er digital distribusjon av trykksaker. Pdf tar seg best ut i utskrift: Det er ikke et hensiktsmessig format for elektroniske bøker. I motsetning til ePub, tilpasser det seg ikke skjermformatet til nettbrett og lesebrett, eller til lesevinduet på en pc. Pdf er ikke leservennlig. ePub er leservennlig i alle formater, også smartmobiler. Teknisk kyndige lesere kan raskt lage seg ordninger der de kan lese en bok på den klienten det de har for hånden, og la bokmerker, notater, uthevinger og så videre synkroniseres automatisk i deres personlige nettsky.

ePub har ellers lenker fra innholdsfortegnelse til tekst, lenker fra tekst til fotnoter, samt brukerstyrte bokmerker, uthevinger og notater – med andre ord alt en lærebok i elektronisk format har behov for.

Så lenge en pdf ikke har spalter, er konvertering til ePub nærmest triviell.

Jeg valgte å prøve online-convert.com. ePub-konvertering av Business Cycles and Financial Crises tok et par minutter. Resultatet ble langt fra optimalt. Bokas illustrasjoner ble bevart, men annonsene ble radbrukket.

Hva gjør så en ivrig leser? Man henter ePub-versjonen av pdf-boka inn i et redigeringsverktøy (for eksempel Sigil), og bruker en halvtime på å skrelle bort ikke bare unødvendige elementer som sidetall og topp- og bunntekst, men også annonsene, samtidig som man genererer en lenkende innholdsfortegnelse. En slik økt gir også innsikt i bokas struktur og innhold.

Når dette er gjort, sitter man igjen med en ekte e-bok, som kan leses på brett, pc og mobil og synkroniseres med bokmerker, notater og uthevinger i ens private nettsky. Akademika og bookboon.com sitter igjen med uvirksomme annonser og en undergravet forretningsmodell.

Framfor å risikere at studenter og andre lesere tar skjeen i egen hånd, bør Akademika – og bookboon.com – legge opp en plan for overgang fra pdf til ePub. Akademika kan tenke over muligheten for å organisere dette som dugnad, med hensiktsmessige premier for dem som tar på seg å konvertere bøkene – med annonsene – fra pdf til ePub, og legge inn det lille ekstra for å gjøre ePub-utgavene overlegne.

    Les også:

Til toppen