Lever anmeldelser og få pass via nettet

Politiet.no skal fornyes, og Basefarm har fått en prestisjeavtale med strenge krav.

Lever anmeldelser og få pass via nettet

Politiet.no skal fornyes, og Basefarm har fått en prestisjeavtale med strenge krav.

Fra høsten skal Basefarm drifte nettstedet politiet.no, etter avtale med Politiets data- og materielltjeneste. Avtalen løper ett år og skal være verdt rundt 200 000 kroner månedlig.

Driftsavtalen trer i verk samtidig med at nettstedet legges om til å tilby tjenester som tidligere krevde at personlig oppmøte hos politiet. Med den nye ordningen vil politiet.no ta seg av enkle anmeldelser, passhåndtering, våpenkorthåndtering og politiattester, sier Eivind Nilsen i Basefarm til digi.no.

Politiet ser fram til at digital håndtering av slike tjenester vil frigjøre ressurser for andre politioppgaver.

Etter avtalen skal Basefarm drifte applikasjoner og maskinvare, og sørge for sikkerhetskopier og katastrofeløsning. Basefarm har videre ansvaret for å overvåke nettstedet, hindre uautorisert tilgang og sikre data mot uautoriserte endringer.

– Vi har et sterkt krav på oss når det gjelder oppetid og tilgjengelighet, sier Nilsen. – Avhengig av tjeneste, er det to nivåer for oppetid, 99,8 prosent og 99,95 prosent. Poenget er bruk under katastrofer. Under perioder med stort press skal man kunne frigjøre kapasitet ved å trappe ned på visse tjenester. Lærdommene som Utenriksdepartementet trakk etter tsunamien i Thailand i jula 2005 ligger til grunn for løsninger som skal gjøre portalen til et effektivt hjelpemiddel under katastrofer.

Det innebærer at Basefarm må garantere tilgang til ekstra kapasitet og driftsmiljø i slike situasjoner.

Natt til fredag 6. mars bemerket våre lesere at politiet.no kunne være erstattet av reklame for Oracles applikasjonstjener 9i. Denne feilen ble observert helt til fredag morgen. Det foreligger ingen offisiell forklaring på dette. Det har ingenting med Basefarm å gjøre, men kan skyldes for eksempel treg DNS-oppdatering i deler av Internettet. Det kan tenkes å gjenspeile et behov for mer profesjonell håndtering av nettstedet.

    Les også:

Til toppen