Lever fett på gamle tele-systemer

Lever fett på gamle tele-systemer

Telebransjen melker markedet ved å selge gammel teknikk dyrt. Her er TeliaSoneras liste over nye og gamle melkekuer.

Teliasonera har det siste året giret opp kraftig i Norge med kjøpet av Chess og så Nextgentel. Fra før har eier selskapet Netcom. I fjor omsatte selskapet for cirka 88 milliarder svenske kroner og målet for i år er å komme opp i 100 milliarder. Selskapet har 28.000 ansatte på verdensbasis.

Gjennom disse selskapene har de 1,7 millioner nordmenn som kunder.

Terje Christoffersen var tidligere administrerende direktør i Netcom. Nå sitter han i konsernledelsen i Sverige og har blant annet ansvar for markedsføring, produkter og tjenester på tvers av konsernets datterselskaper. Han forteller om et konsern som for tiden gjør gode penger.

- Vi er en pengemaskin for tiden. Vi akkumulerer veldig mye penger og vi har en stor kassebeholdning og lite gjeld, sier Christoffersen.

Telebransjen er en bransje i stor omveltning for tiden. I noen markeder opplever de en drømmesituasjon med massiv vekst, mens de i andre markeder sliter med tilbakegang. Frykt for at ny teknologi skal spise opp inntekten fra bransjens tradisjonell melkekuer oppveies av det store potensialet for nye gigantinntekter fra nye teknologier og trender. Å holde tunga rett i munnen og ikke få panikk er viktig for ledelsen når de skal gjøre de optimale besluttningene i et slikt volatilt marked.

- Det er ikke en revolusjon som skjer over natten, det er en evolusjon vi er midt inne i, sier Christoffersen.

Han forteller at de opplever en nedgang på cirka 10 prosent på fastlinjer, en fremgang på 25 prosent på mobiltelefoni og en økning på 33 prosent på internettjenester. Av sistnevnte er det bredbåndstjenester som trekker ekstra godt oppover. Der opplever konsernet en fremgang på 58 prosent.

Konsernet har gjort en strategisk gjennomgang av tjenestene de leverer og satt opp en BCG-Matrise. Det er en veldig mye brukt porteføljemodell fra konsulentselskapet Boston Consulting Group. Det er en modell der man deler tjenester opp i fire kategorier: melkekuer, stjerner, spørsmålstegn og hunder. Tjenestene plasseres i sin kategori ut i fra om det er en tjeneste i et sterkt voksende marked eller ikke og om selskapet har en stor markedsandel eller ei.

- Dette er tjenestespekteret vi skal leve av de neste tre årene fremover. Uansett hvilken omsetning vi får i 2008 så kommer disse tjenestene til å utgjøre 99 prosent av vår omsetning. Vi har ikke klart å se en eneste annen tjeneste som vil gi store inntekter innen den tid, sier Christoffersen.

Melkekuer er kategorien der man plasserer tjenester i et marked som ikke er i vekst, men hvor man har en stor markedsandel. I henhold til BCG-matrisens teorier skal man melke disse produktene uten å investere mer enn absolutt nødvendig.

- Telenor melker jo fasttelefoni i Norge med stor M, sier Christoffersen.

Samtidig innrømmer han gladelig at Teliasonera også melker sine kunder i markedene der de kan gjøre det.

Ifølge Teliasoneras BCG-matrise er det tjenester som fasttelefoni, leide linjer, gamle analoge telefonsentraler og oppringt internett som er konsernets melkekuer.

- De representerer ganske mange titalls milliarder for oss. Vi kan ikke bare kutte de ut, men vi nyinvesterer ikke i dette, sier Christoffersen.

Stjerner representerer tjenester hvor man både har en høy markedsandel og hvor marekdet er i kraftig vekst. De representerer bedriftenes drømmesatsninger, men de krever store investeringer for å henge med i markedet.

Mobil tale og dataoverføring, bredbånd, IP-baserte VPN-tjenester (Virtual Private Network), kontaktsenterløsninger, mobil høyhastighetsdata, driftede kommunikasjonstjenester og driftede IP-baserte telefonsentraler er tjenestene som Teliasonere definerer som sine stjernetjenester.

Spesielt satsningen på driftede kommunikasjonstjenestene kan bli en utfordring for de mange IT-selskapene som satser på drift.

- Kundene spør oss om serverkonsolidering. Her møter vi konkurrenter som HP og IBM. For eksempel er IBM nå både kunde og partner hos oss med disse tjenestene, sier Christoffersen.

Spørsmålstegn er kategorien der markedet vokser kraftig, men hvor man ikke har en markant markedsposisjon. Her er spørsmålet om man skal satse hardt for å ta markedsandeler eller om man bør gå ut av markedet.

For Teliasonera-konserent er det tjenester som mobil over bredbånd, mobiltilpassede internettjenster, IP-TV, kommunikasjonstjenester for detaljhandelen, kombinerte tjenester og avanserte integrerte IP-tjenester som kategoriseres her.

- Vi er usiker på inntektsutviklingen på de tjenestene, sier Christoffersen.

Konsernet har noen satsninger gående rundt om i de forskjellige landene. Blant annet har de nylig lansert Homefree, en tjeneste i Danmark der kundene kan ringe gratis over internett med en UMA-mobil når de er på sitt eget hjemmenett. Hva som skjer på dette marekdet er det imidliertid litt for tidlig å si eller vite noe om.

Hund. Ikke et vondt ord om menneskets beste venn, men i BCG-matrisen er det betegnelsen for tjenster hvor man har en liten markedsandel og hvor markedet ikke vokser.

ISDN, NMT, tradisjonell datakommunikasjon, eldre callsentre, gamle proprietære telefonsystemer og andre eldre teknologitjenester er på vei ut hos aktørene i telebransjen. Noen av tjenestene har allerede rukket å finne veien ut. Det gjelder f.eks. NMT.

- Det er et stort program for å gå ut av disse. Vi er nå et år inne i et treårs program, sier Christoffersen.

Her er Teliasoneras BCG-Matrise:

Til toppen