Leverer mobilnett til 4 milliarder

Ericsson har signert en kontrakt med tyrkiske Turcell for leveranser til utvidelser av selskapets mobilnett til en verdi på nærmere fire milliarder kroner.

Ericsson har signert en kontrakt med tyrkiske Turcell for leveranser til utvidelser av selskapets mobilnett til en verdi på nærmere fire milliarder kroner.

Ericsson var tidligere eier i Turkcell med en aksjepost på 22 prosent, som i mai i fjor ble solgt til finske Sonera (15%) og et tyrkisk holdingselskap.

At Ericsson fortsatt har god kontakt med selskapet viser avtalen som nå er signert med Turkcell, som har kontroll på det tyrkiske GSM-markedet med en andel på vel 70 prosent. Kontraktssummen er på 520 millioner amerikanske dollar eller i underkant av fire milliarder kroner.

Den nye utvidelsen av GSM-nettet vil øke kapasiteten fra nettet fra dagens 2,5 millioner kunder. Spesielt ventes det at innføringen av forhåndsbetalte mobilkort vil øke etterspørselen etter mobiltjenester i landet.

Til toppen