Leverer mobilnett til 4 milliarder

Ericsson har signert en kontrakt med tyrkiske Turcell for leveranser til utvidelser av selskapets mobilnett til en verdi på nærmere fire milliarder kroner.

Ericsson var tidligere eier i Turkcell med en aksjepost på 22 prosent, som i mai i fjor ble solgt til finske Sonera (15%) og et tyrkisk holdingselskap.

At Ericsson fortsatt har god kontakt med selskapet viser avtalen som nå er signert med Turkcell, som har kontroll på det tyrkiske GSM-markedet med en andel på vel 70 prosent. Kontraktssummen er på 520 millioner amerikanske dollar eller i underkant av fire milliarder kroner.

Den nye utvidelsen av GSM-nettet vil øke kapasiteten fra nettet fra dagens 2,5 millioner kunder. Spesielt ventes det at innføringen av forhåndsbetalte mobilkort vil øke etterspørselen etter mobiltjenester i landet.

Til toppen