Leveringskaos kan ødelegge for elektronisk handel

En sak er å ta imot bestilling og betaling over nettet. Noe helt annet er å få varene fram til kundene. Analyseselskapet Forrester Research advarer mot leveringskaos når tallet på online-bestillinger vokser ut over to milliarder i året.

En sak er å ta imot bestilling og betaling over nettet. Noe helt annet er å få varene fram til kundene. Analyseselskapet Forrester Research advarer mot leveringskaos når tallet på online-bestillinger vokser ut over to milliarder i året.

Forrester Research har laget en ny rapport, kalt "Mastering Commerce Logistics" (Å mestre handelslogistikk) der de ser nærmere på hvilke problemer den eksponensielle utviklingen innen elektronisk handel vil medføre.

Rapporten peker på at det hittil ikke har vært noe problem å få varene fram til kundene. Årsaken er at e-handel fortsatt er på eksperimentstadiet. De fleste nettbutikker har et begrenset vareutvalg, og ekspederingene har vært ordnet internt. På den andre siden viser dybdeintervjuene bak rapporten at under halvparten av pakkene som ekspederes i dag, gir fortjeneste.

Når e-handel til forbruker vokser forbi eksperimentstadiet, vil produktutvalget i hver butikk øke kraftig, tallet på små forsendelser vil øke enda mer, og kundene vil være mindre innstilt på å se gjennom fingrene med uregelmessigheter som preger alt nymotens. Ifølge Forrester er dette tre hovedfaktorer som vil øke presset på butikkenes logistikksystemer.

- Ingen er forberedt på den eksponentielle veksten i forsendelser som online salg vil generere, sier analytiker Stacie S. McCullough hos Forrester. - De som ikke fokuserer like sterkt på leveransesiden som på salgssiden vil oppleve et distribusjonsmareritt og tape både kunder og penger.

Materialet i rapporten peker på at et logistikksystem innebærer noe helt annet enn bare å sende en pakke i posten. Forrester mener at kundene ikke bare må kunne stole på at pakken leveres hjem til dem innen en viss frist. De må også kunne sjekke nøyaktig hvor i systemet deres forsendelse befinner seg til enhver tid. Og de må kunne gis valgmuligheter underveis hvis det skulle oppstå problemer.

Rapporten spår en kritisk fase innen år 2003, da tallet på e-handelspakker som skal leveres hjem til folk vil overstige 2,1 milliarder. Innen da må de butikkene som ønsker å overleve ha egne systemer. Skal små butikker overleve, må de kunne kjøpe logistikktjenester fra spesialister.

For to år siden ble slike problemer tatt opp i Norge, blant annet av Posten SDS, som sa de ville legge opp logistikktjenester med utgangspunkt i Postens nettverk av postkontorer og landpostbud. Siden er denne strategiske fordelen innen e-handel blitt kraftig undergravd av Postens strategi for å legge ned nettopp de postkontorene som skulle være kjernen i et enestående distribusjonssystem for varer kjøpt online her i landet.

Til toppen