Lexmark flytter produksjon ut av USA

Som ledd i en plan for å redusere omkostningene med 100 millioner dollar i året, flytter Lexmark laserskriverproduksjonen til Latin-Amerika og Asia, og kutter 900 årsverk.

Som ledd i en plan for å redusere omkostningene med 100 millioner dollar i året, flytter Lexmark laserskriverproduksjonen til Latin-Amerika og Asia, og kutter 900 årsverk.

Omstruktureringsplanen ble kunngjort samtidig med tallene for tredje kvartal. Disse viser en ny omsetningsrekord på 927 millioner dollar mot 845 millioner i samme kvartal i fjor. Resultatet er imidlertid dårligere; 66,1 millioner dollar mot 76,5 millioner. Det svarer til 50 cents per aksje, noe bedre enn de 47 cents analytikerne hadde ventet. For fjerde kvartal sier Lexmark at driftsresultatet blir 55 til 65 cents.

Omkostningene til omstruktureringsplanen vil svekke resultatet for fjerde kvartal med mellom 35 og 45 millioner dollar, slik at de forventet 55 til 65 cents vil reduseres med mellom 19 og 24 cents. En del produksjon, først og fremst laserskrivere, skal flyttes til Latin-Amerika og Asia. Samtidig skal opptil 900 årsverk - av til sammen 11.000 - økses, og en del aktiva skal avskrives. Innen 2002 skal tiltakene gi årlige besparelser på 100 millioner dollar.

I likhet med andre IT-selskaper, lider Lexmark av den svake euroen. Hadde euroen holdt tritt med dollaren, ville omsetningen i tredje kvartal ha økt med 15 prosent, og ikke med bare 10 prosent.

Til toppen