Lexmark vinner rettsslag mot tonerkloner

En elektronisk brikke som lar tredjeparts tonerkassetter brukes på Lexmarks skrivere, er forbudt av en amerikansk dommer.

Det er viden kjent at laserskrivere og blekkskrivere selges så billig at produsentene knapt tjener penger på dem. Det skriverprodusentene lever av, er tonerkassetter og blekkpatroner. For å hindre tredjepartsprodusenter fra å kapre dette markedet, merker skriverprodusentene sine kassetter og patroner med spesielle brikker. Disse brikkene inneholder informasjon som leses av brikker i skriveren. Hvis ikke skriveren erkjenner brikkene på en tonerkassett eller en blekkpatron, vil den ikke fungere. Følgelig tvinges brukeren til å kjøpte den dyre merkevaren i stedet for den rimelige og som regel ellers like gode kopien.

I USA påberoper skriverprodusentene den kontroversielle opphavsrettsloven DMCA (”Digital Millennium Copyright Act”) som juridisk grunnlag for denne praksisen. DMCA kriminaliserer enhver brudd på digital eller elektronisk kopisperre.

Skriverprodusenten Lexmark har tatt på seg å føre den prinsipielt viktige saken mot Static Control Components, et selskap som har spesialisert seg i å produsere brikker som lar tredjeparts skriverrekvisita opptre som originalvare overfor den elektroniske kontrollen i skriverne. Static Control selger disse brikkene til en rekke små selskaper som selger langt rimeligere tonerkassetter og blekkpatroner enn skriverprodusentene.

Rettsskytset til Lexmark er siktet mot den utgaven av Static Controls Smartek-brikke som illuderer brikken Lexmark har nedfelt i tonerkassettene for skriverne T520/522 og T620/622.

Fredag fikk Lexmark medhold fra dommeren i et krav som midlertidig forbyr Static Control å produsere denne brikken, helt til søksmålet kommer opp til behandling. Dommerens begrunnelse er at han finner det sannsynlig at Lexmark vil vinne fram med sin påstand om at Smartek-brikken bryter Lexmarks opphavsrett slik denne er definert i opphavsrettsloven DMCA.

Ifølge Reuters, erklærer Static Control at den midlertidige forføyningen er formulert slik at det skal la seg gjøre å lage en brikke som bryter kopisperren, uten å komme på kant med forføyningen.

Ifølge det britiske nettmagasinet The Register, vedtok EU-parlamentet i desember en lov som forbyr kopisperrende brikker i blekkpatroner, og kan antas å følge opp med et tilsvarende forbud for tonerkassetter.

;