Lik ventetid på å flytte fasttelefon

Tall fra mai–juni viser lik ventetid på flytting av fasttelefon, uavhengig av leverandør.

NRK hadde i dag et oppslag med påstand om at Telenor flytter fasttelefonen til sine egne kunder på mindre enn en uke, mens abonnenter hos leverandører som leier linjer hos Telenor – og følgelig må få Telenor til å flytte linjen – må vente i «tre til fire uker eller mer».

    Les også:

Saken er også gjengitt av NTB.

– Jeg har innhentet tall for perioden mai–juni, sier informasjonssjef Per Arild Meling i Telenor Sør til digi.no. – De viser at fra vi får melding om at telefonen skal flyttes, og til den nye linjen var i orden, tok det gjennomsnittlig 10,5 dager for konkurrentenes kunder, og 11 dager for våre egne.

Meling peker på at saksbehandlingstid hos konkurrentene kommer i tillegg til den samlede ventetiden kundene deres opplever.

– Den tiden kan ikke vi ta ansvaret for. Det tallene viser, er at det er feil å påstå at det skjer noen form for diskriminering av våre konkurrenters kunder.

For etablering av ISDN-linje, viser tallene en skjevhet motsatt den man kunne vente.

– Med ISDN tok det i mai–juni 11,5 dager for konkurrentenes abonnenter, og 15 dager for Telenor-kunder å etablere linjen.

Meling minner om at det er streik i montørselskapet Relacom.

– Det gjør at det er vanskelig å få tak i folk til å gjøre jobben, og til at ventetiden kan bli opptil flere uker, avhengig av hvor man bor hen i landet.

Meling peker til slutt på at Telenor ikke har mottatt noen klager fra konkurrerende operatører for forhold rundt flytting av fasttelefon, og at Post- og teletilsynet ikke har selvstentig materiale som skulle tyde på at det foregår noen form for diskriminering fra Telenors side.

Til toppen