Like mange jenter som gutter bruker mobil

Mobilen oppfyller et sosialt behov hos jenter som ikke de får ved bruk av Internett, fremgår det i en undersøkelse fra NTNU.

Mobilen oppfyller et sosialt behov hos jenter som ikke de får ved bruk av Internett, fremgår det i en undersøkelse fra NTNU.

Berit Skog er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, holdt i sommer et innlegg på Telenor Forskning og Utviklings seminar om sosiale konsekvenser av mobiltelefoni.

Innlegget var basert på en spørreundersøkelse blant nesten 3.000 elever i 9. klasse våren 1999.

Av undersøkelsen kom det frem at omtrent like mange jenter som gutter har egen mobil. I 1999 gjaldt dette 42 prosent av jentene og 44 prosent av guttene i 9. klasse.

Berit Skog mener det er viktig å merke seg at såpass mange jenter har anskaffet seg mobil, ettersom færre jenter enn gutter bruker annen type informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som PC og Internett.

Skog ser dette i sammenheng med at mobilen som kommunikasjonsmiddel fanger opp sentrale aspekter ved jentekulturen.

- Jenter vektlegger vennskap og nærhet. Mobilen som gir mulighet til samtaler og tekstmeldinger, oppfyller dette sosiale behovet, mener hun. Tekstmeldings-funksjonen appellerer spesielt til jenter, og flere jenter enn gutter sender slike meldinger. Farge og form på mobilen velges ofte for å signalisere og understøtte kjønnsidentitet, og også hvem en vil være innenfor jente- og guttegruppa, konkluderer hun med bakgrunn i undersøkelsen.

For eksempel kan dette være "Babes" med rosa telefon, eller "Nerden" med sort WAP-telefon med alle tilgjengelige tekniske funksjoner.

Men døråpner-aspektet er også viktig. Skog hevder at mobilbruken, gjennom blant annet sin tekstfunksjon, kan fjerne teknologifrykt, skape interesse og gi en overføringsgevinst til andre typer teknologi.

Til toppen