Like priser verden over

Utviklingen av Internett vil gjøre det vanskeligere for selskaper å selge produkter til ulike priser rundt i verden. Dette mener to studenter ved Aalborg universitet etter en omfattende analyse av danske bedrifter.

Utviklingen av Internett vil gjøre det vanskeligere for selskaper å selge produkter til ulike priser rundt i verden. Dette mener to studenter ved Aalborg universitet etter en omfattende analyse av danske bedrifter.

- Nettet vil på sikt utvikle seg til en global butikk der en ikke kan ta en pris i den ene enden av butikken, og en annen pris i den andre enden.

Dette sier studentene Morten Rask og Kenneth Skræm til Gyllands-Posten. De to studentene har laget en omfattende analyse av danske bedrifter på Internett. Hovedkonklusjonen fra analysen er at Internett undergraver tradisjonell prisdifferensiering, som i dag er et viktig konkuransemiddel for mange bedrifter.

Som et eksempel på hvordan Internett vil gjøre det vanskeligere å bruke prisdifferensiering som virkemiddel, trekker Rask fram Bang & Olufsen.

- B&O er kjent for å være i stand til å selge sine bedrifter til dobbel pris i Tyskland og tredobbel pris i USA. Det vil det være slutt med, når Internett gjør prisene helt gjennomsiktig for forbrukerne. De vil ikke lenger betale full pris, når de med et museklikk kan bestille det samme produktet fra et annet marked til en langt lavere pris, sier han.

Ellers konkluderer studentene med at årsaken til danske bedrifters begrensede suksess på nettet, er at de har liten forståelse for hva de kan bruke nettet til.

- Av bedriftene som er med i undersøkelsen er de fleste ennå i ferd med å tilegne seg den nødvendige kunnskapen om mrkedsføring på Internett. Derfor oppfattes www stadig som et reklamemedie. De utnytter ikke det faktum at dette mediet har langt større geografisk utbredelse enn noe annet medie, og at www også kan oppfattes som et marked.

Mange virksomheter går på nettet uten å vite hva de vil med det, mener studentene.

Også reklamebyråene får sitt pass påskrevet i analysen. De tenker fortsatt tradisjonell enveiskommunikasjon, og har derfor ikke tenkt på hva Internett kan gjøre for å åpne kommunikasjonen mellom bedriftene og deres kunder.

- Mangelen på visjoner gjør at det oftest er de teknologiske muligheter som bestemmer hvordan virksomhetenes sider ser ut på nettet. Det serveres flotte bilder og kompliserte presentasjoner i rammer, men egne målsettinger og kundenes behov glemmes. Danske virksomheter er tydeligvis inne i en læreprosess når det gjelder Internett, men det er stadig ingen dypere forståelse av nettet og dets muligheter, sier Rask.

Analysen deler nettsteder inn i tre kategorier. Det er brosjyren, bruksanvisningen og handelsplassen. På brosjyrenivå har en ennå ikke forlatt det trykte reklamekonseptet. På brosjyrestadiet begynner nettstedet såvidt å avlaste virksomhetenes support og salgsfunksjoner. Også på handelsplassnivået fomler bedriftene seg stadig fram.

Nesten ingen av nettstedene i undersøkelsen har metakoder, som mange søkemaskiner indekseres etter. Få av nettstedene hadde engelskspråklige versjoner av sidene. Dette gjør at mange danske nettsteder ligger gjemt for nettets millionpublikum.

På bakgrunn av undersøkelsen kommer Rask med følgende råd til bedrifter som ønsker å satse på Internett:

- Det mest sentrale er at bedriftene lærer å forstå seg selv og sine mål i forhold til Internett. Dernest må de skaffe seg den internettekspertise og teknisk forståelse av Internett internt i bedriftens markedsavdeling. Til slutt må de ta kraftigere styring overfor reklamebyråer og designfirmaer.

Til toppen