Likevel ikke hovedkontor i London

Pressemeldingen fra Boxman ble forfattet i hui og hast - så ble det da også endel feil. Blant annet kommer hovedkontoret til Boxman ikke til å flyttes til London, slik Boxman påsto mandag.

Pressemeldingen fra Boxman ble forfattet i hui og hast - så ble det da også endel feil. Blant annet kommer hovedkontoret til Boxman ikke til å flyttes til London, slik Boxman påsto mandag.

- Det er skrevet feil i pressemeldingen. Hovedkontoret skal ikke ligge i London, men fortsette å være i Stockholm. Det er kun Tony Salter som vil sitte i London, sier konstituert direktør i Boxman Norge, Helge Zimmer.

- Men når dere skriver at hovedkontoret kommer til å bli i London er det altså feil nå. Betyr det at det er et mål på sikt?

- Det har vi ikke tatt beslutning på, sier Zimmer. Han regner med at de fleste møter kommer til å bli avholdt i Stockholm.

- Salter vil jobbe fra London , men den operasjonelle drift vil bli ledet fra Sverige av Ole Norheim. Det er jo klart at når den strategiske ledelsen sitter i England, må man kan spørre seg om hva et hovedkontor er, sier internasjonal manager i Boxman, Ola Ahlvarsson til digi.no.

Arbeidsoppgavene mellom Norheim og Salter vil bli fordelt slik at Salter kun vil jobbe strategisk, og Norheim med den daglige driften.

- Salter vil jobbe med å planlegge børsintroduksjon, noe som krever mye arbeid. I tillegg vil han jobbe mye i spenningsfeltet Internett og musikk. Her jobber vi ikke mot, men med plateindustrien, ifølge Ahlvarsson.

En annen skrivefeil i gårsdagens pressemelding, var at Salter har blitt styreformann. Det riktige skulle være at han kommer til å bli styreformann.

- Salter er ikke styreformann i dag. Han kommer til å foreslås til innvalg til styret og det er styrets intensjon å tilby ham rollen som arbeidende styreformann, forteller Zimmer til digi.no.

Til toppen