Lillehammer på Internett

Lillehammer og omegn er lagt ut på Internett, i et oversiktlig tilbud med informasjon for både fastboende og besøkende.

Lillehammer og omegn er lagt ut på Internett, i et oversiktlig tilbud med informasjon for både fastboende og besøkende.

Web-stedet er utforming med en diskret frames-løsning som hjelper brukeren til å finne fram. En meny til venstre gir oversikt over alle hovedvalg, mens valg fra det punktet du befinner deg i øyeblikket ofte kommer som en nedtrekkmeny fra en liten ramme øverst. Bildene som stadig avløser hverandre i øverste venstre hjørne er et artig påfunn. Løsningen er tilpasset superVGA-skjerm, det vil si at oppløsningen bør helst være på minst 800x600 punkter. Dessverre forsvinner ikke innrammingen når du følger en peker til et annet frames-websted, som lokalavisa GLT. Her bør du nytte den velkjente metoden: Klikk på pekeren med høyre musknapp, velg Copy Link Location, lim pekeren inn i URL-vinduet og trykk Enter.

Wenche M. Svenssons tegninger av kjente steder (Gågata er gjengitt ovenfor) og andre motiver er et velkomment alternativ til både fotografier og tradisjonell glorete internett-grafikk.

Informasjonstilbudet er det man kan forvente. Det må utvides etterhvert, og det bør bli mer lokalhistorie. Og med tiden vil vel flere næringsdrivende følge eksempelet til Askeladden barnehage og opprette egne websider?

Til toppen