Lilletuns disipler velsignet med gode datakunnskaper

97 prosent av de ansatte i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet besto Aktiv Opplærings datatest på de første fire modulene til Datakortet.

97 prosent av de ansatte i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet besto Aktiv Opplærings datatest på de første fire modulene til Datakortet.

- Et meget godt resultat, konkluderer Aktiv Opplæring, som varsler et mer omfattende tilbud til flere

av de ansatte i utvalgte moduler av Datakortet til høsten.

Avdelingsdirektør Fred Arne Ødegaard i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sier at Datakortet er et godt egnet verktøy til å se opplæring i en større sammenheng og perspektiv. Det er en fin måte å kvalitetssikre opplæringen på, samtidig som man får en sammenheng i opplæringen, uttrykker Ødegaard i en pressemelding.

Datakortet AS har solgt nærmere 30.000 testbevis siden oppstarten, og har omlag 300 testsentre på landsbasis. Datakortets hovedformål er å bidra til å heve den generelle datakompetansen hos den vanlige bruker.

Aktiv Opplæring har vært testsenter for Datakortet siden 1997 og har i ti år tilbudt kurs, studier og konsulenttjenester innen informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), og har en kundebase som blant andre omfatter selskaper som SAS, Bertel O. Steen-gruppen og NSB Gardermobanen.

Til toppen