Link Solution Center inngår avtale med Defa Norge

Link Solution Center skal levere integrasjons løsninger mellom Defas forretningssystemer.

Link Solution Center skal levere integrasjons løsninger mellom Defas forretningssystemer.

Link Solution Center skal levere integrasjons løsninger. I tillegg skal programvare fra StreamServe benyttes til dokumentproduksjon og distribusjon. Programvare fra StreamServe vil muliggjøre integrasjon mellom systemene samt at Defa Norge vil få effektivisert sin faktureringshåndtering. Avtalen har for Link Solution Center en verdi på om lag en kvart million kroner.

Som et ledd i sin målsetting om større tilstedeværelse og markedsvekst i det nordiske SMB markedet valgte StreamServe Nordic i fjor Link Solution Center som samarbeidspartner i Norge. Selskapet har i dag fem ansatte og forventer en totalomsetning på om lag 10 millioner kroner og et positivt driftsresultat. Link Solution Center er eiet av Link Electronics AS som foruten å være StreamServe Solution Provider også leverer komponenter, displayteknologi og spesialkabling til elektronikkprodusenter over hele verden.

Til toppen