Linkedin doblet omsetningen

Annonser står for kun en liten og minkende del av selskapets inntekter.

Linkedin doblet omsetningen
Bilde:

Linkedin, et internasjonalt sosialt nettverk for karriere- og hodejegere med 150 millioner brukere, publiserte sine tall for fjerde kvartal i går kveld.

Sammenliknet med samme kvartal 2010 ble omsetningen mer enn doblet, fra 82 millioner dollar til 168 millioner. Nettoresultatet etter skatt økte med 30 prosent til 6,92 millioner dollar.

Begge nøkkeltall lå over det analytikerne hadde ventet. Linkedin sjokkerte i forrige kvartal da de tapte 1,6 millioner dollar. Resultatet på 6,92 millioner dollar er deres største noensinne.

I inneværende kvartal regner Linkedin med å omsette for mellom 170 millioner og 175 millioner dollar. Gode kvartalstall og positiv prognose sendte aksjen oppover 6,7 prosent til 81,49 dollar.

Investorer ser på Linkedin-aksjen som et slags varsel på hva man kan vente seg av Facebook, som antas å gå på børs i mai. Linkedin hadde sin første handledag på børsen 19. mai i fjor, etter en IPO til kurs 45 dollar per aksje. Den første handledagen var vill: Kursen nådde 122,70 dollar kl 11.45, før den begynte å dale. Den endte på 94,25 dollar. De siste månedene har kursen stort sett holdt seg mellom 60 og 80 dollar. IPO-verdien til Linkedin var 4,3 milliarder dollar. Etter første handledag var markedsverdien 8,9 milliarder dollar. I dag er den 7,5 milliarder dollar.

Kommentarene til fjerdekvartalstallene tyder på at Linkedins utvikling vorder bra for Facebooks IPO.

Mens Facebook i hovedsak lever av annonser, har Linkedin langt mer differensierte inntekter: I tillegg til annonser («marketing solutions») tilbyr de løsninger for hodejegere («hiring solutions») og tilleggstjenester for brukere («premium subscriptions»).

Regnskapet viser at «hiring solutions» står for en stadig økende del av omsetningen, nærmere bestemt 85 millioner dollar eller rundt halvparten. For ett år siden sto hodejegertjenestene for 44 prosent av omsetningen.

Annonseomsetningen ble 50 millioner dollar. Det utgjør 30 prosent av omsetningen, mot 34 prosent for ett år siden.

Tilleggstjenester står for 33 millioner dollar, tilsvarende 20 prosent av omsetningen, ned fra 22 prosent.

Linkedin er i langt større grad enn Facebook et USA-fenomen: Landet står for 67 prosent av omsetningen.

Målt per bruker er Linkedins kvartalsomsetning så vidt i overkant av én dollar. På årsbasis er dette godt under Facebooks 4,40 dollar per bruker, og milevis unna Google, som greier å trekke inn 30 dollar per bruker per år i annonser.

Les mer om: