Linkedin til himmels

Overraskende stor vekst begeistret børsen.

Linkedin til himmels
I 2010 markedsførte Linkedin seg med sjokolade. Siden børsintroduksjonen i mai 2011 er aksjekursen tredoblet. Bilde: Nan Palmero, Wikimedia Commons

Det børsnoterte karrierenettverket Linkedin la fredag fram sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2012.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2011 økte omsetningen med 81 prosent til 304 millioner dollar. Nettoresultat etter skatt økte med 67 prosent til 11,5 millioner dollar.

For hele året økte omsetningen med 86 prosent, til 972 millioner dollar.

Linkedin har nå 202 millioner medlemmer, 39 prosent flere enn for et år siden. 64 prosent av medlemmene er fra andre land enn USA.

I inneværende kvartal venter Linkedin en omsetning på mellom 305 millioner dollar og 310 millioner. Prognosen for hele året er mellom 1,41 milliarder dollar og 1,44 milliarder.

Ifølge Bloomberg hadde analytikerne ventet en betydelig lavere omsetning, 280 millioner dollar. De var også positivt overrasket over et nettoresultat per aksje på 0,35 dollar, mot ventet 0,19 dollar.

De gode tallene fikk aksjekursen til å stige med 21 prosent. Aksjen er mer enn tredoblet siden børsintroduksjonen i mai 2011, fra 45 dollar til over 150 dollar.

Linkedin har en forretningsmodell med to inntektskilder, der annonseomsetningen suppleres med salg av tilleggstjenester.

Den største inntektskilden er «talentløsninger» («talent solutions»), som nå står for 53 prosent av omsetningen. Dette er webapplikasjoner som hjelper bedrifter til å rekruttere, og individer til å finne passende jobber å søke på. I fjerde kvartal tjente Linkedin 161 millioner dollar på talentløsninger, 90 prosent mer enn for et år siden.

Annonsesalget økte med 68 prosent til 83 millioner dollar, mens «premium abonnementer» (med tilleggstjenester for jobbsøkere) økte med 79 prosent til 59 millioner dollar.

Les mer om: