Linné skal ekspandere med gevinst

Den nye sjefen i Linné Group mener det ikke behøver å være noe motsetning mellom vekst og lønnsomhet i webbyråbransjen. En proformaberegning viser at Nordens største byrå for nye medier vil få en gevinst på ti og tolv millioner svenske kroner før skatt i 1998. 1999-tallene skal være positive de også.

Den nye sjefen i Linné Group mener det ikke behøver å være noe motsetning mellom vekst og lønnsomhet i webbyråbransjen. En proformaberegning viser at Nordens største byrå for nye medier vil få en gevinst på ti og tolv millioner svenske kroner før skatt i 1998. 1999-tallene skal være positive de også.

Administrerende direktør i Linné New Media Science, Bente Sollid, har tidligere forfektet en lønnsom vekststrategi. Etter å ha gått med et overraskende og sviende underskudd i fjor, sa Sollid til digi.no at New Media Science heretter skulle vokse uten å tape penger.

Dette står i skarp kontrast til for eksempel konkurrenten Icon Medialab som mener at man må posisjonere seg før konkurrentene - koste hva det koste vil.

Den siste tilveksten i det etter hvert 500-mann store internasjonale konsernet for nye medier som svensker og nordmenn er i ferd med å bygge, bekrefter den lønnsomme vekstfilosofien; onsdag kom meldingen om at Linné Group AB fusjonerer med Cell.

Cell ICD, som eier 100 prosent i to døtrene Cell Consulting Group og Cell Ventures AB, selger konsultingdelen til Linné. Cell har spesialisert seg på rådgiving både på Internett, digital-TV og mobilt Internett (WAP).

Morselskapet Cell ICD kommer til å være et frittstående selskap uten operativ virksomhet utenfor Linné, mens ledelsen i Cell har kuppet de viktigste postene i Linné:

Styreformannen i Cell ICD er den meget allestedsværende Jan Carlzon som blir ny styreformann i Linné Group AB. Samtidig inntar den tidligere administrerende direktøren i Cell ICD, Marcus Bäcklund, rollen som ny konsernsjef i Linné.

Bäcklund bekrefter at også Linné er innstilt å vokse kjapt og med lønnsomhet uten at det behøver å være noe motsetningsforhold i en slik strategi.

- Det er nettopp derfor at de tre selskapene passer så godt sammen. Vi har den samme filososofien. På de respektive markeder, har vi kunnet vise til den beste performancen, sier han og mener at milliontapene til New Media Science i fjor var et unntak.

Da Digital Hverdag og NMS fusjonerte i fjor høst var utgangspunktet på pluss fem millioner kroner da intensjonsavtalen ble inngått. Da fusjonen nærmet seg slutten var det plutselig snudd til et milliontap.

- Du er ikke redd for at det samme skal skje her - at lik skal falle ut av skapene?

- Vi har jo ikke sluttført vår due diligence-prosess. Alle sifrene er ikke gått gjennom ordentlig, men vi satser på at dette skjer så fort som mulig, slik at vi får gjennomført generalforsamling i juni, er responsen.

Overskuddet for i fjor er altså estimert til mellom ti og tolv millioner svenske kroner til tross for NMS sitt underskudd på mellom fire og fem millioner norske kroner. Bäcklund vil ikke si om hvor mye større eller mindre overskuddet til Linné kan bli i 1999.

- Jeg er uansett overbevist om at vi sammen har den kritiske massen og størrelsen som gjør at vi kan ta oss av store internasjonale kontoer. Det faktum at vi i Cell har strategi- og management-konsulenter på høyt nivå, gjør at vi kan klyve opp i verdikjeden. Det tror jeg også kan overføre til New Media Science og påvirke lønnsomheten, sier han.

Han mener at hvis man befinner seg tilstrekkelig høyt oppe i kundenes verdikjeder, tror han at Linné får alle mulige sjanser til å generere gevinst.

Den internasjonale ekspansjonen kommer altså til å skje med norske og svenske midler i ryggen.Telenor Venture og A-pressen skal begge ha sagt seg villige til å bli eiere med langsiktige hensikter. A-pressen har tidligere uttalt til digi.no at de vurderer eierskapet etter fusjonen med Linné der de plutselig ble en liten eier på rundt ti prosent.

Sammen med Carlzons investeringsselskap, Ledstierna Partners, skal USA inntas.Ifølge Reuters føres det allerede samtaler med et amerikansk internettselskap om samarbeid, eventuelt en fusjon.

Linné Group AB kommer til å ha 110 ansatte i Oslo, 170 i Stockholm, 70 i Malmø og 150 ved hovedkontoret i Gøteborg.

Til toppen