Linpro klager på Microsoft-avtale

Linpro klager Microsofts avtale med fylkeskommunene inn for Konkurransetilsynet.

Linpro klager Microsofts avtale med fylkeskommunene inn for Konkurransetilsynet.

Linpro har klaget Microsofts avtale med 12 fylkeskommuner om kjøp av programvarelisenser inn for Konkurransetilsynet. Avtalen ble inngått i desember i fjor og har en varighet på tre år.

    Les også:

– Slik vi ser det, inneholder avtaleverket flere avtalemekanismer som har som formål eller effekt å utestenge Microsofts konkurrenter fra de relevante markedene, skriver Linpro i sin klage.

Linpros klage går på tre punkter.

Det første går på at Microsoft lisensieres per PC på skolen uavhengig av hva slags operativsystem eller programvare som brukes. Det gjør at fylkeskommunene ikke har noe å spare på å bruke andre alternativer på noen av maskinene.

– Å telle antall PC-er er en enkel måte å administrere dette på, sier Bjørnar Hovemoen i Microsoft til dagensit.no. Han ledet forhandlingene med fylkeskommunene.

Det andre punktet går på at avtalen kobler sammen programmer i en pakke som Linpro mener ikke henger naturlig sammen. Dermed blir det vanskeligere å komme inn med alternative programmer på deler av løsningen.

Det siste punktet Linpro klager på, er avtalens varighet. De mener at den bør reduseres fra tre til ett år.

Til toppen