Linux 3.0 under planlegging

Linus Torvalds avslørte i en tale under Linux World denne uken flere detaljer om kommende Linux-utgaver. Som tidligere antydet vil de neste oppdateringene komme betydelig tettere enn det som hittil har vært tilfelle.

Linus Torvalds avslørte i en tale under Linux World denne uken flere detaljer om kommende Linux-utgaver. Som tidligere antydet vil de neste oppdateringene komme betydelig tettere enn det som hittil har vært tilfelle.

Den nyeste, stabile utgaven av Linux-kjernen er versjon 2.2.11, som kom mandag denne uken. Dette er en liten oppdatering til tidligere utgaver og inneholder stort sett rettelser av sikkerhetsfeil og noen oppdaterte drivere. I tillegg til de stabile, offisielle utgavene av kjernen, lages det stadig utviklerutgaver, den nyeste av disse er versjon 2.3.13.

Som digi.no skrev for omtrent to uker siden, konsentrerer Linux-utviklerne seg nå om å klargjøre Linux 2.4 før nyttår. Mye av arbeidet går ut på å finpusse allerede eksisterende funksjonalitet, men også støtte for mer maskinvare vil bli lagt til. Dette gjelder ikke minst USB, en teknologi som Torvalds forteller er vanskelig å implementere. Årsaken er at de forskjellige enhetene baseres på forskjellige kommunikasjonsstandarder. Derfor vil Linux 2.4 ikke støtte de mest komplekse USB-produktene. Men støtte for tastaturer, mus, kameraer og skannere vil trolig være inkludert.

Omtrent ett år etter Linux 2.4 vil versjon 3.0 av Linux bli ferdig. Torvalds utelukker likevel ikke at det vil komme en versjon 2.6 av operativsystemet før den tid.

Hva er det så Torvalds og Linux-miljøet ikke rekker å få med i Linux 2.4, men som trolig kommer i Linux 3.0 eller tidligere?

  • Journalførende filsystem. Det arbeides med å bygge inn støtte for SGIs XFS (Extended File System). Dette vil gjøre det mulig å loggføre endringene som gjøres i filsystemet slik at det enklere og raskere kan gjenopprettes etter en krasj.
  • Støtte for 64-bits Merced-prosessoren fra Intel. En Linux-utgave for Merced utvikles i samarbeid mellom flere større selskaper under prosjektnavnet Trillian. Deltakerne er Intel, IBM, Hewlett-Packard, VA Linux Systems og SGI.
  • Støtte for klynger. Den offisielle utgaven av Linux støtter ikke klynger, selv om det gjennom Beowulf-prosjektet er blitt laget Linux-utgaver med slik støtte.
  • Utvidet flerprosessorstøtte.
  • NUMA (Non-Uniform Memory Access), metode for å bruke flere titalls prosessorer. Usikkert om denne blir ferdig tidsnok for Linux 3.0
  • Støtte for hot-swap PCI-kort. I mange tilfeller er det viktig å kunne bytte ut tilleggskort i en maskin uten at maskinen må skrus av eller at operativsystemet må startes opp på nytt.
  • Bedre strømstyring. Muligens et system som reagerer svært raskt, slik at operativsystemet kan skru av og på strømmen til prosessoren flere hundre eller tusen ganger i sekundet slik at selv kortvarige perioder hvor prosessoren går på tomgang (idle) ikke trekker unødvendig strøm.
Til toppen