Linux betyr ny forretningsmodell for SGI

- SGI har lagt om forretningsmodellen i forbindelse med satsingen på Linux, forklarer John Fleming som representerer selskapet på Linux@work i Oslo.

- SGI har lagt om forretningsmodellen i forbindelse med satsingen på Linux, forklarer John Fleming som representerer selskapet på Linux@work i Oslo.

Historien begynner med SGIs evaluering av strategiomleggingen som førte selskapet inn i Intel-verdenen og NT.

- Vi hadde lansert to arbeidsstasjoner der vi utnyttet vår proprietære teknologi innen grafikk, sier Fleming. - Erfaringen vår var rett og slett at markedet var for vanskelig. Vi fant ut at den riktige måten for oss å bruke Intel-prosessorer, ikke var gjennom NT, men gjennom Linux. I august-september 1998 tok vi en prinsippavgjørelse, og våren etter hadde vi våre første Linux-produkter klare.

Flere faktorer bidro til å overbevise SGI om at Linux var den riktige veien å gå. Fleming legger vekt på at databaseleverandører ga utvetydige signaler om porting til Linux, og på en undersøkelse som viste at det var overraskende stor Linux-interesse også i ikke-tekniske miljøer i bedriftene.

- Nå bruker vi mye krefter på å bringe verdifulle egenskaper fra vår proprietære Unix (Irix) over til Linux. I noen tilfeller kan vi tilby kode direkte som åpen kildekode. I andre tilfeller kreves en større tilpasning til Linux, og det er denne koden som så gjøres allment tilgjengelig.

SGI har for eksempel publisert sine kompilatorer for IA64 (Intels 64 biters arkitektur) som åpen kildekode. Selskapet tar del i Trillian-prosjektet sammen med blant andre IBM, Intel og Hewlett-Packard, der målet er å sørge for en samordnet porting av Linux til IA64. Som eksempel på overføring av egen teknologi, nevner Fleming at SGI samarbeider med den tyske Linux-leverandøren SuSE for å overføre feiltoleransen i Irix til Linux.

- Som selskap tjener vi primært penger på maskinvare og tjenester. Operativsystemer og annen programvare er utgifter som fremmer omsetningen av maskinvare og tjenester. Satsingen på Linux gjør at vi kan legge om forretningsmodellen, og konsentrere oss om å det vi har mest å tjene på.

Fleming nevner at åpenkildekodemodellen tilbyr to store fordeler innen programvareutvikling: Det er langt flere utviklere på den grunnleggende koden, og det er mye enklere å få gjennomslag for endringer og nye egenskaper.

- Det kan antas at Microsoft har hatt rundt 3000 utviklere i arbeid med Windows 2000. Den tilsvarende koden i Linux har 10.000 utviklere. Mens Windows-kildekoden er en tett bevart hemmelighet, og Microsoft ikke er så tilbøyelig til å gjennomføre raske forbedringer på oppfordring utenfra, er Linux-kode tilgjengelig for alle, og du får raske reaksjoner på om en endring passer inn i helheten eller ikke. Det er en utviklingsmodell som gjør at ny funksjonalitet kan komme inn raskt, eller avvises raskt dersom miljøet heller mot at den ikke passer inn.

Blant utviklingstendensene som passer SGI best, er oppfatningen av at Linux vil vokse til et viktig system for store anlegg.

- Vi har en maskinvarearkitektur som passer for ulike prosessortyper. Samtidig tilfører den gode grafikkegenskaper til arbeidsstasjoner og distribuert, cache-koherent minne til tjenere. Sammen med vår I/O-teknologi, ligger vi godt an til å tilføre Intel-verden egenskaper som trengs for å bygge store og pålitelige systemer. Vi har vist at vi greier 512 prosessorer i samme system, med langt bredere anvendelighet enn for eksempel Beowulf-klyngene i dagens Linux/Intel-verden.

SGI har kjørt Itanium-baserte systemer i sine laboratorier siden november i fjor (Itanium er den første IA64-prosessoren som Intel kan betrakte som en reell konkurrent til andre produsenters 64 biters prosessorer).

- Vi kommer til å ta våre maskinarkitektur og sette inn Itanium-prosessorer. Da vil vi få distribuert minne for Linux, og kunne tilby både avanserte Linux-tjenere, og Linux-arbeidsstasjoner med Intels nye prosessor, straks prosessoren er klar for markedet. Innen tolv måneder vil vi ha en rekke tilbud på det øvre tjenermarkedet, og en avansert Linux-basert grafisk arbeidsstasjon.

Nye allianser gjør at SGI kan tilby samme type support på Linux som på Irix.

- Vi er kunde hos Linuxcare, men det gjelder i hovedsak det amerikanske markedet. I Europa har vi en supportordning med Mission Critical Linux, blant andre.

SGI følger trenden med at maskinvareleverandører går over til å satse stadig mer på tjenester.

- Det er absolutt tjenester som vokser raskest. Vi har avvist gamle prinsipper om bare å forholde oss til egen teknologi. Nå legges vekt på løsninger, der grunnleggende komponenter hentes fra allment tilgjengelige hyller, og der vi differensierer dels med det vi kan tilføye av egen teknologi, dels med våre ferdigheter i sette sammen egne og andres byggeklosser. Linux er et tegn på at operativsystemer nå er hyllevare. Framgangen til Linux viser at tendensen går i retning av å velge hyllevare som er enkel å tilpasse i ulike systemer og arkitekturer.

Les mer om nye utviklinger innen Linux:


SuSE-Linux på IBM RS/6000
IBM med Linux-pakke til småbedrifter
IBM tilbyr Linux på nye bærbare PC-er
Vær OBS på Linux@work

Les mer om SGI og Linux:


Cray dumpet til oppstartselskap for 21,5 millioner dollar
SGI klar med avansert Linux-grafikk
Samarbeid om profesjonell grafikkløsning for Linux
Trillian-kildekoden åpnet
Linux gjenoppstår raskere etter krasj
Samarbeid om forenklet språktilpasning i Linux
Under Bob Bishop sikter SGI mot å forandre verden
SGI mener alvor med Intel i Norge
- Microsoft vil i morgen kopiere det Linux gjør i dag

Til toppen