Linux-brukere kan fôres gjennom Microsoft Exchange

Linux-selskapet Ximian er kjent for e-post og gruppevare. Med deres nye Connector kan nerdene fôres direkte fra en Exchange-server.

Ximian Inc er først og fremst kjent for sitt produkt Evolution som tilbyr Linux- og Unix-brukere tilsvarende funksjonalitet som i Microsoft Outlook. Evolution tilbyr blant annet støtte for iCalendar, slik at man kan for eksempel utveksle avtaledata med brukere av Notes og Exchange.

Med et nytt kommersielt produkt, Connector, går Ximian et skritt videre i å integrere Linux-brukere i miljøer som ellers hovedsakelig teller Windows-klienter. Connector installeres på Linux, eller Unix-maskinen, og gjør at Exchange-serveren oppfatter den lokale Evolution-klienten som en standard Microsoft Exchange 2000-klient.

Det innebærer at det ikke lenger er nødvendig med atskilt IMAP e-postservertilgang for å støtte Linux- og Unix-brukere. Linux- og Unix-brukerne tilbys samtidig full synkronisering av kontakt- og kalenderinformasjon mot sine Palm-baserte hånd-PC-er.

Connector er hittil tilgjengelig for Red Hat, Mandrake, SuSE og Debian-variantene av Linux. En Solaris-versjon er under betatesting, og ventes ferdig i inneværende kvartal.

Til toppen