Linux-brukere snekrer bok på 24 timer

I dag arbeider europeiske Linux-frelste på spreng med å sette sammen en elektronisk bok i løpet av 24 timer. Fram til tolv i natt forsøker Linux-brukere og nettbrukere kollektivt å snekre sammen en gratis bok via Internett om det alternative operasjonssystemet.

I dag arbeider europeiske Linux-frelste på spreng med å sette sammen en elektronisk bok i løpet av 24 timer. Fram til tolv i natt forsøker Linux-brukere og nettbrukere kollektivt å snekre sammen en gratis bok via Internett om det alternative operasjonssystemet.

De fleste er vel ikke klar over det, men denne helgen arrangeres Internet Fiesta, et arrangement satt i gang av EU etter mønster av franske Fête de L'Internet. Arrangementet er helt avhengig av nettbrukernes deltakelse og lokale initiativ.

Linux' europeiske brukergrupper og the European Linux Society benytter dagen til en skikkelig arbeidsøkt; et websted er opprettet (se peker til høyre, evt. under artikkelen) og via nyhetsgrupper og postlister er det mulig å bidra til bokprosjektet som styres fra Danmark.

Prosjektkoordinator Claus Sørensen (som til daglig jobber i et 12-manns stort Linux rådgivingsbyrå som heter Plomus) og de nevnte logistikkfaktorene på Internett er det eneste som har vært gjort på forhånd.

Ellers har Linux-brukerne satt sin ære i å være minst mulig forberedt. Boken skal lages etter en åpen-kilde modell hvor brukerne prøver å bidra til å gjøre produktet bedre. På data- og internettprodukter er det blitt vanligere å åpne kildekodene slik at brukerne kan komme med forslag til forbedringer.

Både Linux' operativsystem og Netscapes produkter er blant dem som benytter dette prinsippet. Nå trekker de europeiske Linux-brukerne dette enda lenger ved å benytte prinsippet Open Content License på konstruksjonen av et intellektuelt verk. Dette åpne prinsippet brukes i forbindelse med distribusjon og "salg"; boken kommer til å være gratis for alle som vil trykke opp og publisere den.

Forutsatt at boken gir noen mening og blir noe av.

Ifølge hjemmesidene hvor boken blir laget, er noe av vitsen å vise hvor sterk Internett kan være hvis man spiller på lag og drar sammen mot ett felles mål. Ifølge Wired News kan brukerne bidra med alt fra ord til multimedia, det siste kanskje noe verre å gjengi i tradisjonell bokform.

På forhånd har prosjektleder Sørensen regnet med flere tusen brukere, og det er mulig for utenforstående som kun vil være nysgjerrige kikkere å gå inn på nyhetsgruppene for å se hva som foregår. I morgentimene i dag hadde prosjektet tekniske oppstartsproblemer, men de ser ut til å være løst nå.

- Kanskje vil det bli en flopp, vi vet ikke. Uansett er dette noe helt nytt. Det vil være et eksperiment å sette sammen et intellektuelt verk i løpet av 24 timer. Dette kommer til å bli stort, sier Sørensen entusiastisk til Wired News.

Til toppen