- Linux brukes stadig mer av vanlige brukere

En undersøkelse blant Linux-brukere viser at nerdene er i ferd med å bli tynnet ut.

- Linux brukes stadig mer av vanlige brukere

En undersøkelse blant Linux-brukere viser at nerdene er i ferd med å bli tynnet ut.

Linux blir av mange karakterisert som et operativsystem for nerder og særlinger med for mye fritid. Dette har nok vært situasjonen i mange år, men en tidlig analyse av en stor undersøkelse blant brukere av Linux på PC-en, tyder på at dette bildet er i ferd med å endres.

Undersøkelsen er gjort av Linux Foundation på stiftelsens nettsted. 20.000 personer har svart, hvorav drøyt halvparten har oppgitt at de bor i Europa.

Linux brukes fortsatt mest i hjemmene og i små bedrifter. Bare 15,9 av de som svarte er bedriftsbrukere av Linux samtidig som de er ansatt i bedrifter med mer enn 100 ansatte.

Undersøkelsen viser at i de fleste virksomhetene, er Linux nå mer brukt i PC-er enn i servere. Tidligere har inntrykket alltid vært at bedrifter ofte benytter Linux på servere, men ikke på skrivebordet.

Et annet funn som overrasker er at Linux-PCene ikke lenger først og fremst benyttes av utviklere og teknikere. 64 prosent oppgir at Linux-maskinene brukes som en vanlig klient-PC hvor Windows er erstattet med Linux. 74,3 prosent oppgir at Linux er pålitelig nok til å bli benyttet til virksomhetskritiske oppgaver.

Både i bedriftene og i hjemmene dominerer nå Ubuntu på PC-ene. I begge tilfeller er det omtrent 55 prosent som benytter denne distribusjonen på én eller flere maskiner. De Red Hat-baserte systemene - RHEL, Fedora og CentOS - benyttes av halvparten av virksomhetene, mens 35,2 prosent av virksomhetene benytter Novells Suse-distribusjoner.

I hjemmene kommer Debian på andre plass med 22,2 prosent, fulgt av OpenSuse (19,5 prosent), Fedora (16,7 prosent) og Gentoo (10,2 prosent).

Mange har svart at de benytter mer enn én distribusjon - faktisk ofte distribusjoner som ikke stammer fra samme familie.

Heller ikke de som bruker Linux til daglig, synes at alt bare er fryd og gammel.

Blant annet er det mange som stadig ønsker at applikasjoner som er tilgjengelige for Windows, også skal bli tilgjengelige for Linux. Dette gjelder først og fremst Adobe Photoshop, med Autodesk AutoCAD og Adobe Dreamweaver på de neste plassene.

I de tilfellene hvor det ikke finnes gode nok alternativer av applikasjoner for Linux, velger brukerne enten en Wine-basert løsning hvor mange Windows-programmer kan kjøres direkte. Men like vanlig er det å benytte virtualisering eller rett og slett bruke en webbasert applikasjon.

Det andre området som Linux-brukerne møter særlige utfordringer, er på driversiden. Selv om situasjonen har blitt mye bedre med årene og de fleste enheter nå vil fungere, i alle fall med grunnleggende funksjonalitet, er det stadig mange som opplever problemer med skrivere og trådløse nettverksadaptere. Spesielt ønskes mer avanserte drivere slik at all funksjonaliteten som tilbys i moderne skrivere og flerfunksjonsapparater gjøres tilgjengelig.

Les mer om undersøkelsen her.

Til toppen