Linux driver britisk statlig innkjøpssystem

Det første elektroniske innkjøpssystemet til den britiske forvaltningen kjører under Linux.

Systemet Purchase & Pay har vært i drift siden begynnelsen av februar, og befinner seg stadig i en beskjeden innkjøringsfase. Det er utviklet på en Informix U2-database og kjøres på maskinvare fra IBM, skriver ZDnet UK og The Register. Foreløpig brukes det bare av arbeids- og pensjonsdepartementet (Department of Work & Pensions) og da bare til innkjøp av trykte skjemaer og andre papirprodukter. Bruken har vokst til å omfatte 80 prosent av departementets innkjøp av slikt.

I løpet av noen måneder håper man å legge til funksjonalitet for også å betale for det man bestiller.

Systemet drives av innkjøpsavdelingen OGCbuying.solutions til kontoret for statlig handel, Office of Government Commerce eller OGC. Sjefen for OGCbuying.solutions sier i en pressemelding at avgjørelsen om å satse på åpen kildekode programvare er bygger på en erkjennelse av dens pålitelighet, overførbarhet og lave lisensieringskostnader. The Register tolker denne uttalelsen dit hen at den kan åpne for langt bredere bruk av Linux i den britiske statsforvaltningen, ikke bare i innkjøpssystemer for andre departementer, men også for andre applikasjoner og kanskje til og med også på klientmaskiner. Samtidig advarer nettmagasinet at en slik utvikling nødvendigvis vil måtte ta svært lang tid.

Til toppen