Linux-entusiaster bak flerkulturell portal

En liten gjeng Linux-frelste på Blindern har hjulpet til med å stable på beina Norges nyeste multikulturelle webportal.

Daglig leder og ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan er svært glad for hjelpen han har fått fra Everbit Systems Development i Forskningsparken på Blindern i Oslo.

I oktober i fjor startet han Utrop.no sammen med et par andre studenter ved Blinderen. I dag relanseres nettstedet, med en betydelig større tyngde og bredde.

Everbit har i tre måneder bygget et publiseringssystem og designet den multikulturelle portalen, for det meste på frivillig basis. De ansatte i Utrop hever på sin side ikke lønn og har kun fått tilskudd fra offentlige instanser.

- Vi kom i kontakt med teknologiselskapet Everbit i fjor høst. De har gjort det mulig for oss å starte igjen med en skikkelig tjeneste, sier Vivekananthan til digi.no.

Prosjektleder Leif Helge Frøynes i Everbit forteller at de siden 1997 har drevet ren Internett-utvikling fra den lille virksomheten i Forskningsparken. De har hatt endel praktikanter innom, først og fremst fra India og Sri Lanka og var derfor ekstra åpne for henvendelsen da initiativtageren til Utrop.no banket på døra.

- Det har vært mange fremmedspråklige innom vår bedrift siden starten. Jeg vil si vi har gjort denne jobben utifra en idealistisk tankegang, hvor Utrop har fått store lettelser prismessig i forhold til markedspris på tjenestene. Vi har laget alt fra publiseringsløsning og diskusjonsforum til design og logo, sier Frøynes som ikke har hatt mediekunder før.

Utrop.no blir en konkurrent til det mer kjente Fundamental.net som DB Medialab står bak. Den siste tiden har Fundamental redusert ambisjonsnivået drastisk.

- Det går ganske dårlig med dem nå, men vi har fulgt dem og lært endel av det de har gjort, mener Vivekananthan som tror det er viktig å satse bredere stoffmessig enn det Fundamental gjør.

- Utrop har klart å samle alle minoriteter under ett. Også redaksjonen reflekterer dette, med ungdommer fra seks forskjellige nasjonaliteter, sier han videre.

- Medieoppmerksomheten i det siste har avslørt flere typer problemer knyttet til særlig innvandrerungdom. Utrop sitter i en nøkkelposisjon til å fokusere og mane til diskusjon innad i miljøet, uten at det blir et vi-mot-dem forhold. Det er viktig å ikke skape en ghetto, men bygge broer mellom minoritetene og mellom minoriteter og nordmenn, sier Vivekananthan som opprinnelig er fra Sri Lanka.

Selv om redaksjonen i dag jobber gratis, håper de etter hvert å kunne leve av medievirksomheten sin. Også Everbit håper gratisjobbingen de har gjort for Utrop.no skal være et springbrett mot andre kunder.

- Det har absolutt vært en tanke å bruke dette som referanse for å implementere løsningen i andre portaler. Det viktigste for oss har vært å utvikle en arbeidsmetode hvor vi tar en idé fra sketsj til weben, sier Linux-frelste Frøynes.

Alt hva Everbit utvikler, gjør de på en Linux-plattform.

- Det er noe religiøst ved dette. Vi holder oss langt unna Windows. Sikkerheten og stabiliteten er mye bedre på Linux, og vi har mer kontroll på prosessen. Dessuten er vi heller ikke rammet av virus-problematikken, sier han.

Til toppen