Linux er reddet fra fragmenteringsspøkelset

Et sertifiseringsprogram ser ut til å kunne redde Linux fra fragmenteringsspøkelset. Red Hat, SuSE og Mandrake er allerede sertifisert.

Et sertifiseringsprogram ser ut til å kunne redde Linux fra fragmenteringsspøkelset. Red Hat, SuSE og Mandrake er allerede sertifisert.

1. juli i år lanserte Linux Standard Base (LSB), en arbeidsgruppe under Free Standards Group, et sertifiseringsprogram for Linux-distribusjoner og -applikasjoner. Poenget er at en LSB-sertifisert applikasjon skal kunne kjøres på enhver LSB-sertifisert Linux-distribusjon, og enhver LSB-sertifisert distribusjon skal kunne kjøre enhver LSB-sertifisert applikasjon.

Les også:

14. august ble det kunngjort at tre ledende Linux-distribusjoner, Red Hat, SuSE og Mandrake, har oppnådd LSB-sertifisering. Siden medlemmene i LSB omfatter omtrent rubbel og bit av den kommersielle Linux-verden, kan man nå regne med at resten vil slå følge, og at også for eksempel UnitedLinux vil bli sertifisert.

Les også:

En annen arbeidsgruppe i Free Standards Group kunngjorde samme dato et sertifiseringsprogram for internasjonalt orienterte Linux-distribusjoner og -applikasjoner, kalt Linux Internationalization Initiative Certification eller Li18nux. Dette programmet vil lanseres formelt innen utgangen av september.


Sertifiseringsprogrammene letter arbeidet for utviklere som vil arbeide mot hele Linux-fellesskapet, og ikke bare mot en bestemt distribusjon. For noen applikasjoner, for eksempel avanserte databasesystemer, kan det fortsatt være aktuelt å tilby versjoner sertifisert direkte mot bestemte distribusjoner, dersom det kan gi vesentlig fordeler innen ytelse eller stabilitet. Dette vil i så fall være tilfeller som ikke truer sertifiseringsprogrammenes vesentlige egenskap, at Linux-verden ser ut til definitivt å ha frigjort seg fra fragmenteringsspøkelset.

Til toppen