Linux erstatter Unix, ikke Windows

Tall fra Gartner kunder forteller om store endringer i bruken av Linux.

Tall fra Gartner kunder forteller om store endringer i bruken av Linux.

Fordi Linux selges og spres gjennom små mange kanaler, er det ingen som har nøyaktige tall på hvor mye og hvordan dette operativsystemet brukes.

Analyseselskapet Gartner interjuet derfor 130 av sine kunder på et Linux-seminar nylig. Selskapet understreker at tallene ikke er statistiske holdbare, men i mangel av noe bedre, gir de en god statusrapport på Linux-markedet.

Gartners kunder forteller at de fleste fremdeles bruker Linux til støtte-systemer. Men kundene er i full gang med å teste ut og integrere Linux som plattform for sine tyngste systemer. Overraskende nok mener 43 prosent av kundene at Linux vil kunne erstatte deres tunge Unix-servere og stormaskiner i løpet av 2005 eller 2006.

Det har vært størst fokus Linux som en ny konkurrent til Windows, blant annet fra Microsofts side, men Gartners kunder understreker at det foreløpig er de forskjellige Unix-versjonen som får lide. Og med dem reduseres investeringene i servere med RISC-prosessorer, som for eksempel HPs PA-RISC eller IBMs PowerPC.

Gartner påpeker likevel at det brygger opp til en krig mellom Linux og Windows i markedet for enklere Intel-servere. Dette er en trussel for Microsoft, mener analyseselskapet.

46 prosent av kundene side Linux nå reduserer investeringene i Unix/RISC, mens bare 16 prosent sier Linux påvirker Windows-investeringene.

Gartner-tallene indikerer en heftig ledelsen til IBM. 30 prosent av kundene bruker IBM som sin Linux-partner, mens bare 17 prosent velger HP. Fordi tallene er amerikanske, kaprer Red Hat en andreplass med 20 prosent. Red Hat har foreløpig liten tilstedeværelse i Europa. Bare en prosent bruker henholdvis Dell og Sun.

Bedt om å peke ut bremseklosser for å ta i bruk Linux i bedriften, peker hele 60 prosent på manglende LInux-kunnskaper i IT-avdelingen. 34 prosent peker på mangelen på Linux-versjoner av programvare de trenger. Men et stort antall kunder påpeker mangelen på klynge-teknologi og teknologi for opphenting etter havarier.

Til toppen