Linux får mer hjelp fra SGI

SGI vil åpne deler av kildekoden til det avanserte filsystemet XFS. Dette skal kunne gjøre Linux mer egnet for omfattende, oppdragskritiske applikasjoner.

SGI vil åpne deler av kildekoden til det avanserte filsystemet XFS. Dette skal kunne gjøre Linux mer egnet for omfattende, oppdragskritiske applikasjoner.

SGI (tidligere Silicon Graphics - se peker til relatert artikkel nedenfor eller i margen til høyre) vil frigi kildekoden til viktige deler av filsystemet XFS (Extended File System) slik at blant annet utviklere av Linux kan bygge det inn i operativsystemet. XFS er et journalførende filsystem som gjør at gjennomopprettelse etter systemfeil går betydelig raskere fordi systemet ikke behøver å skanne etter feil i filstrukturen. I et filsystem med flere hundre gigabytes med data kan dette ta timer. Ifølge SGI skal systemer med XFS kunne gjenopprettes etter de fleste uforutsette avbrudd i løpet av sekunder.

For Linux som operativsystem vil tilgangen til XFS være av stor betydning, ikke minst i forbindelse med oppdragskritiske applikasjoner som datavarehus. For operativsystemet har hittil ikke inkludert støtte for journalførende filsystemer, selv om det er blitt arbeidet for å utvikle slike også for Linux.

Alle andre Unix-varianter har allerede støtte for journalførende filsystemer, det samme har Windows NT.

XFS har også en annen viktig egenskap. Det støtter svært store filsystemer. Datamaskiner kan ved hjelp av XFS håndtere filer så store som ni millioner terabytes og filsystemer på 18 millioner terabytes.

Dave McAllister, SGIs strategiske teknolog, antar at denne teknologien er kommet litt før etterspørselen, men det finnes allerede vitenskapelige brukere som har datasett i en slik størrelsesorden.

Til tross for dette er likevel ikke sikkert at Linux-miljøet vil adoptere XFS. SGI er fortsatt ikke ferdig med å utarbeide lisensen til den åpne kildekoden, og inntil dette skjer kan ingen si noe om betingelsene er tilfredsstillende. Men interessen er så absolutt tilstede. Trolig vil kildekoden bli tilgjengelig mot slutten av sommeren.

Det er ikke helt uten grunn at SGI nå vil frigi denne kildekoden. Selskapet har avgjort at Linux skal være det eneste Unix-baserte operativsystemet på selskapets Intel-baserte arbeidsstasjoner og servere. I tillegg vil selskapet forsatt tilby Windows NT.

(Kilder; News.com, ZDNet UK)

Til toppen