Linux-fiendtlig patenttroll må selv punge ut

Enden (?) på visa er at SCO Group må betale Novell for urettmessig kapring av Unix.

Linux-fiendtlig patenttroll må selv punge ut

Enden (?) på visa er at SCO Group må betale Novell for urettmessig kapring av Unix.

Dommer Dale Kimball i den langdryge saken der SCO Group fornyet sin forretningsmodell ved å kreve royalty fra alle Linux-brukere, publiserte i forrige uke en ny kjennelse i delkonflikten mellom Novell og SCO.

Saken startet i 2004 med et milliardsøksmål fra SCO mot IBM, og ble utvidet med et søksmål mot Novell da det viste seg at Linux-fellesskapet sto på IBMs side.

Kjernen i SCOs søksmål var at de hadde rett til Unix, og at IBM urettmessig hadde overgitt Unix-kode til Linux. I en kjennelse i august i fjor slo dommer Kimball fast at Unix tilhører Novell, og ikke SCO. Han skulle da komme tilbake til hva slags betydning dette kunne få for SCOs søksmål mot Novell.

Det har han nå gjort: SCO er dømt til å betale Novell i overkant av 2,5 millioner dollar for urettmessig å ha hevdet opphavsrett til Unix.

Både kjennelsen og en detaljert analyse er tilgjengelig fra Groklaw.

    Les også:

Til toppen