Linux-folket kjemper mot patentering

Linux-aktivister i Europa kjemper mot forslaget om å formalisere adgangen til å ta patent på programvare. Over 45.000 underskrifter er samlet inn hittil.

Linux-aktivister i Europa kjemper mot forslaget om å formalisere adgangen til å ta patent på programvare. Over 45.000 underskrifter er samlet inn hittil.

Organisasjonen EuroLinux Alliance maner til strid mot den nye bestemmelsen. Alliansen består av aktivister for Linux og åpen kildekode i Frankrike, Tyskland og Italia. Det langsiktige målet er å få EPO til å holde seg til dagens regelverk, og avvise alle former for programvarepatentering.

Alliansen driver en underskriftsaksjon rettet mot Europa-parlamentet. Aksjonen hevder at programvarepatenter virker ødeleggende på fornyelse og konkurranse, og uttrykker overraskelse over at det ikke finnes noen form for utredning innen EU-systemet om programvarepatenters innvirkning på fornyelse og konkurranse.

Det fryktes spesielt at programvarepatenter brukes til å skaffe beskyttet enerett på bestemte metoder innen forretninger, opplæring, helse og så videre. Aksjonen peker på at det europeiske patentkontoret EPO (European Patent Office), i stedet for å stå ved forbudet i sitt eget regelverk, handler i strid med det og innvilger kurant patenter på programvare.

Aksjonen oppfordrer beslutningstakere i EU å sørge for å håndheve dagens regelverk, i stedet for å endre det. Den krever at EU-organer avviser å anerkjenne programvarepatenter, og i stedet gjennomfører tiltak for å sikre at patenter ikke misbrukes til å forby eller begrense spredningen av dataprogrammer og intellektuelle metoder.

Aksjonen har hittil samlet over 45.000 underskrifter.

Et eventuelt vedtak om å tillate EPO å gi patenter for dataprogrammer, vil ikke få formelle konsekvenser for Norge. EØS-samarbeidet omfatter ikke patenter.

I Danmark har aktivister i SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group - markert seg i diskusjonen om den foreslåtte nyordningen i EU. Her er man spesielt redd for at den amerikanske praksisen skal få innpass, der man er langt mer slepphendt med å tildele patenter enn i Europa, fordi man overlater patenttvister til private søksmål. Siden det ikke finnes noen reell mulighet til å forsikre seg at programvare man har laget, ikke berører tidligere patentert kode, er små programvarehus spesielt utsatt.

Skrekkvisjonen er store amerikanske programvaremonopoler som lammer mindre europeiske konkurrenter gjennom uendelige rettssaker.

"Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske algoritmer samt helt generelle koncepter kan patenteres, blot disse implementeres i software. Er dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der i USA patent på dynamisk generering af web-sider, og på at have en formel-editor i et tekstbehandlingsprogram, og mange lignende generelle ideer. Af matematiske algoritmer kan nævnes RSA krypteringsalgoritmen og LZW. LZW algoritmen er baseret på Huffman kodning og anvendes til at lave GIF billeder", skriver for eksempel diplomingeniør Hanne Munkholm på vegne av SSLUG.

Munkholm og SSLUG mener at patenter bør forbeholdes den som finner på noe "sjelsettende", og ikke gis det som "enhver fagmand ved et given opgave ville kunne finde på". Tidsbeskyttelsen på programvarepatenter bør også nedjusteres til et par-tre år i tråd med den akselererte utviklingstakten i dagens programvarebransjen, mener de.

Mer bakgrunnsmateriale er tilgjengelig på nettstedet Free Patents.
Les mer om strid rundt programvarepatenter:
Amerikaner får patent for internasjonal e-handel
British Telecom hevder å ha patent på hyperlenker
Bellboy gir ikke opp avgift på e-handel
Amazon tar første stikk mot Barnes & Noble
Flere sikrer seg brede Internett-patenter


Les digitodays fokus
på programvarepatenter:

Til toppen