Linux gjenoppstår raskere etter krasj

To nye tillegg til Linux skal gjøre at operativsystemet kommer raskere og "penere" på beina etter systemkrasj. Dette har vært blant de viktigste ønskene fra større organisasjoner som ønsker å ta i bruk operativsystemet.

To nye tillegg til Linux skal gjøre at operativsystemet kommer raskere og "penere" på beina etter systemkrasj. Dette har vært blant de viktigste ønskene fra større organisasjoner som ønsker å ta i bruk operativsystemet.

Selv om Linux regnes som et svært stabilt operativsystem, hender det at ting går galt og at prosesser og tjenester låser seg eller oppfører seg unormalt. Da må maskinen vanligvis startes opp på nytt. Det samme gjelder ved plutselige maskinvarefeil eller når strømmen går, selv om de fleste større brukere av datamaskiner sannsynligvis sørger for å ha alternativ strømforsyning.

Blant det som kan skje når et operativsystem plutselig går ned, er at filsystemet kommer i uorden. Når maskinen så startes opp igjen, kan det derfor behov for å gå gjennom hele filstrukturen for å rette opp eventuelle feil som har skjedd i forbindelse med krasjen. Dette gjøres normalt av programmet fsck. En slik prosess kan ta forholdsvis lang tid, noe som fører til lengre nedetid for maskinen. Dette er selvsagt lite ønskelig.

Det finnes et alternativ til denne metoden, nemlig et journalførende filsystem.
SGI annonserte allerede i mai at selskapets ville frigi kildekoden til dets XFS (Extended File System), men etter det digi.no kjenner til er en Linux-utgave av dette filsystemet ennå ikke ferdigutviklet.

Lørdag annonserte imidlertid det amerikanske selskapet Namesys (The Naming System Venture) at det har lansert en journalførende utgave av selskapets filsystem, ReiserFS.

Det nye filsystemet som er blitt utviklet i løpet av noen få måneder er faktisk raskere enn den opprinnelige utgaven av ReiserFS. Det ventes at enda raskere utgaver av filsystemet vil bli utviklet i løpet av de kommende månedene.

Linux-distributøren SuSE har allerede annonsert at den journalførende utgaven av ReiserFS vil bli å finne i versjon 6.3 av SuSE. Hvis du ikke vil vente på dette eller bruker en annen distribusjon av Linux enn SuSE, kan finner du en peker til ReiserFS her: Last ned nyeste utgave av ReiserFS


Men selv om systemet kommer raskt opp igjen etter en krasj, er ofte ønskelig å finne ut hvorfor krasjen faktisk inntraff. SGI har utviklet det selskapet hevder er en mer pålitelig metode for å undersøke systemfeil etter at maskinen har kommet opp igjen.

Selskapets Linux Kernel Crash Dump-prosjekt tilbyr nå kode på både kjerne- og brukernivå som gjør det mulig å:

  • lagre avbildningen av kjerneminnet når systemet går ned på grunn av en programvarefeil
  • gjenopprette avbildningen når systemet startes opp på nytt
  • analysere minneavbildningen for å finne ut hva som skjedde da feilen oppsto.

Minneavbildningen blir ifølge SGI lagret i partisjonen /dev/vmdump. Denne informasjonen kan så gjenopprettes ved hjelp av programmet lcrash (Linux Crash) så snart systemet starter opp igjen, før sidevekslingspartisjonene monteres. Dette generer så en rapport som lagres som /var/log/vmdump.

En peker til filene du må installere for å få denne funksjonaliteten finner du her:Last ned Linux Kernel Crash Dump.
Til toppen