Linux-grensesnitt kraftig forbedret

Spesielt innen e-post og gruppevare har KDE tatt et stort skritt for å bli et fullverdig Windows-alternativ.

Spesielt innen e-post og gruppevare har KDE tatt et stort skritt for å bli et fullverdig Windows-alternativ.

I går kunngjorde KDE, et internasjonalt prosjekt for grafisk brukergrensesnitt til Linux-klienter som samarbeider tett med det norske utviklingsselskapet Trolltech, at en svært viktig oppgradering nå er tilgjengelig for nedlasting.

I likhet med Windows, omfatter KDE-grensesnittet en rekke grunnleggende applikasjoner innen e-post, grafikk, filhåndtering, multimedia og så videre.

KDE konkurrerer med Gnome om å vinne Linux-brukernes gunst. Novell har valgt å tilby begge som standard til sin Linux-klient. Andre store Linux-distributører har valgt side, og blant andre Mandrake og TurboLinux satser på KDE. Grensesnittet kan også brukes på Debian Linux, Solaris og Free/Open/NetBSD.

Prosjektet satser spesielt på å lokalisere sitt grensesnitt til mange språk. Per i dag dekker KDE rundt 50 språk, og ytterligere 30 vil bli lagt til innen den neste store oppgraderingen. Flere ikke-vestlige språk er med – blant de nye er flere indiske språk og farsi. Til sammenlikning utgis Microsoft Windows på 25 språk.

I den nye versjon 3.3 skal 7000 feil være rettet og 2000 brukerønsker etterkommet.

KDE 3.3 har fått en ny punktgrafikkapplikasjon, Kolourpaint, til erstatning for den enkle Kpaint. Det er kommet et par nye bildehåndteringsverktøy spesielt rettet mot webdesignere. Stavekontrollbiblioteket er totalt fornyet, og er døpt om til Kspell2.

En rekke grunnleggende applikasjoner er fornyet slik at brukerne skal oppleve en tettere integrasjon mellom dem. Det gjelder spesielt applikasjonene som har med e-post, lynmeldinger og kontaktlister å gjøre. Et nytt KDE 3.3-program, Kontakt, tilbyr det samme integrerte grensesnittet som brukere kjenner fra den nyeste utgaven av Outlook. Med oppgraderingene som server-Linux har innen gruppevare, skulle dette bety et fullverdig alternativ til Windows' kombinasjon av Outlook og Exchange, hevder prosjekttalsmann Chris Howells overfor ZDNet. Tjenester som søk, virusvern og spamfiltre er integrert i e-posthåndteringen.

KDE har sin egen nettleser, Konqueror. Den har fått forbedringer innen brukergrensesnitt og søk, og har fått et eget sidevindu for å håndtere RSS.

Når det gjelder multimedia, innrømmer KDE at de ligger et godt stykke bak Windows, selv om nye forbedringer gjør det for eksempel enklere å brenne CD-er. Å ta igjen Microsoft vil være en viktig oppgave for neste versjon, det vil si 3.4. Multimedia og andre forbedringer vil diskuteres på samlingen KDE Community World Summit 2004 i Stuttgart fra 21. til 29. august. KDE 3.4 vil være klar om 12 til 18 måneder.

Til toppen