Linux-hacker jobber for sikrere lagring

Med et nytt filsystem skal man kunne slippe å vente på at datamaskinen skal jobbe lenge med å rette opp feil etter et systemkrasj eller strømbrudd.

Med et nytt filsystem skal man kunne slippe å vente på at datamaskinen skal jobbe lenge med å rette opp feil etter et systemkrasj eller strømbrudd.

Under Linux Showcase fortalte hackeren Daniel Philips om sitt nye prosjekt: Å fjerne mesteparten av faren for å miste data under systemkrasj, slik det er store sjanser for med dagens systemer.

Det finnes allerede flere filsystemer som er tilnærmet 'sikre' for systemkrasj. Disse systemene er såkalte "journaling" filsystemer og fungerer ved at det lages to kopier av alt som lagres på disk - med alle de ytelsesproblemene det medfører. De fleste av disse skriver kun, for å minske ytelses-degraderingen, metadata.

Det nye filsystemet, som er døpt Tux2, har en litt annen vinkling på problemet: Her lagres det tre strukturer, eller faser, med informasjonen som skal lagres, der de forskjellige strukturene oppdateres så snart den forrige strukturen er ferdig skrevet. Av disse strukturene lagres én på disk og de to andre i minnet. De to i minnet deler alle de delene av sin struktur som har blitt oppdatert på disk med hovedstrukturen.

Ifølge Tux2s nettsted har testing vist lovende resultater. Tux2s leseytelse er omtrent lik med Ext2. Totalt vil diskytelsen reduseres med én til ti prosent i forhold til Ext2, alt etter hvilken operasjon som utføres. Dette regner de som en helt akseptabel pris for et så sikkert system.

Til toppen