Linux hører Intel-verden til

På serversiden satser både Fujitsu Siemens og IBM på stormaskiner, RISC og Intel. - I motsetning til IBM mener vi at Linux hører hjemme i Intel-verden, sier strategisjef Joseph Reger.

I forrige uke kunngjorde IBM sin nye serverstrategi, kalt eServer. Endringen går blant annet ut på å vinkle markedsføringen mot løsninger i stedet for mot maskiner, og å lokke med Linux som felles alternativt operativsystem der de forskjellige modellseriene kjører hver sitt - Windows 2000 for xSeries (tidligere Netfinity og NUMA-Q), OS/400 for iSeries (tidligere AS/400), AIX for pSeries (tidligere RS/6000) og z/OS for zSeries (tidligere OS/390 for S/390).

- Vi holder fast ved vårt proprietære BS2000 for våre stormaskiner, sier strategisjef Joseph Reger i Fujitsu Siemens. - På mellomnivået vil RISC-maskinene holde seg til Solaris. Inntil videre vil Linux være et alternativ bare til Windows 2000 på Intel-baserte maskiner. Vi har undersøkt et mulig marked for Linux til våre Sparc-baserte maskiner, men mener det rett og slett ikke finnes. Det er heller ikke noe behov for Linux på stormaskinsiden. Skal Linux-applikasjoner kjøres på en IBM stormaskin, må de rekompileres. Vi synes ikke det er særlig interessant.

Den nedre delen av stormaskinverden overlapper med det øvre segmentet i Unix-verden. Reger sier at Fujitsu Siemens vil møte denne utfordringen ved å utvikle noe han kaller "Universal Server".

- Dette vil være en maskin som skal kunne kjøre både BS2000 og for eksempel Solaris.

I Intel-verden definerer Reger Linux som et strategisk viktig alternativ der han engasjerer seg helhjertet.

- På Intel kan ingen kommersiell Unix måle seg med Linux. Når Intel beveger seg over på 64 biters arkitekturen IA-64, vil Linux bli desto viktigere. På denne lukkede messen for kunder og partnere viser vi en fireveis IA-64-maskin som kjører Linux.

Reger mener IBMs engasjement for Linux på stormaskiner henger sammen med konkurrentens satsing på 64 biters system, en utfordring han hevder det ikke er behov for å møte.

- Vi ser rett og slett ikke at dette er et markedsbehov i øyeblikket. IBMs framstøt er mer psykologisk enn teknisk betinget. Det eneste du oppnår med 64 biter på en stormaskin under dagens forhold, er anledningen til helhetsoversikt over mer enn 2 GB minne. Meg bekjent finnes ingen applikasjon som gjør dette ennå. Men for Linux kan 64 biter på stormaskin være hensiktsmessig.

I Intel-verden mener Reger at Linux har sin plass i den nedre enden, og at systemet ikke er modent ennå for å råde over store installasjoner.

- I et to til tre års perspektiv, ser jeg ikke for meg at Linux skal være hovedsystemet i et datasenter. Linux er utmerket som applikasjonsserver, noe vi blant annet viser her med en SAP-applikasjon, men ikke som hovedsystem. Linux hører foreløpig til på mellomlaget i trelagsarkitekturen.

Reger er mindre forbeholden til Windows' plass i datasentraler.

- Fujitsu Siemens er en såkalt "Select Partner" i Microsofts lansering av Windows 2000 Data Center Edition. Dette systemet er på vei oppover i bedriftene. Det er sertifisert for opptil 32 prosessorer [i symmetrisk flerprosessering] men fungerer best opptil åtte prosessorer. Erfaringen vår er at det kan være mer hensiktsmessig å klynge to fireveis systemer enn å ha ett åtteveis system.

Planene for den videre utviklingen av datasentralutgaven av Windows 2000 passer godt med Fujitsu Siemens' opplegg for å satse på både "oppskalering" (skalering ved å øke antallet prosessorer på ett system) og "utskalering" (skalering ved å samle flere systemer i klynger).

- Men i dag må vi konstatere at Microsoft har et skaleringsproblem. Demonstrasjonene fungerer bra, men i det virkelige livet er forholdene noe annerledes enn under kontrollerte demonstrasjoner.

Til toppen