- Linux ikke ett operativsystem

Linux er ikke ett operativ system, det er mange, og forskjellene er store mellom dem, skriver Morten A. Middelthon, administrator i Freenix Norge. I dette leserinnlegget polemiserer han mot Jesse Bersts kommentar - om Linux sine sjanser kontra Windows NT.

"

I artikkelen nevnes det ulike punkter om hva Linux mangler for å kunne "slå" NT, men jeg vil gjerne legge til flere og kommentere et par av dem:

Det er blitt altfor store forskjeller mellom de forskjellige Linux distribusjonene. Linux i seg selv er ikke et operativsystem, det er bare en kjerne. Det er den kjernen RedHat Slackware, Debian, Caldera, MkLinux etc. bruker, men ellers er det store forskjeller på programvare, oppsett, brukerstøtte, utvikling etc.

RedHat har f.eks. i sin distribusjon flere verktøy som skal gjøre det enklere å konfigurere div. ting under Linux, men disse verktøyene vil ikke virke like glatt under Slackware, som igjen har sine egne verktøy. Det er også gitt ut en tekstbehandlings/regneark-programpakke, men bare for RedHat. Derfor bør man kanskje ikke snakke om Linux som et OS.

Jesse Berst andre punkt hevder at Linux trenger mer kommersiell programvare, og det kan godt være. Problemet, som nevnt tidligere, er ofte at programmerer blir skrevet/portet til en spesiell distribusjon og kan ikke kjøres direkte på andre distribusjoner ettersom de gjerne plasserer sine konfigurasjonsfiler andre plasser har egne verktøy for spesielle oppgaver eller ikke støtter hva programmet trenger for å kjøre.

Jesse Berst nevner i sitt tredje punkt at man mangler et standard brukergrensesnitt, men det er absolutt ikke den eneste tingen som mangler standardisering. For at Linuxene (for å bruke det begrepet) skal overleve i dagens Internett, så må de følge standardene som andre Unicer bruker, ikke lage sine egne, og først og fremst sette standardene for et Linux seg imellom. I Un*x-verdenen har man mer eller mindre tre kategorier, BSD, System V og OSF/1, Linux er ingen av disse. Linux plukker litt her og der, ved siden av sine egne påfunn.

Kort og godt kan man si at det er ikke ett Linux operativ system, det er mange, og forskjellene er store mellom dem. Bare se på IRC-kanalen #linux (både efnet og ircnet) hvor mye tid de bruker på å diskutere hvilke av distribusjonene som er best.

Jeg tror personlig at folk eller firmaer med store behov vil velge andre løsninger enn Linux, FreeBSD f.eks. I motsetning til Linux har FreeBSD bare en "distribusjon". Utviklingen styres av en sentral "komité", som mer eller mindre godkjenner de tilleggene som kommer, og bestemmer målsettingene og retningene for framtidig utvikling. FreeBSD er basert på 4.4BSDLite2-koden, og BSD Unix går tilbake til Unix' første levedager. TCP/IP ble f.eks. først utviklet på BSD. Firmaer og organisasjoner som har behov for et robust, lett oppgraderbart, standardisert OS, velger ofte FreeBSD.

Man kan raskt nevne Walnut Creek CDROM, en av verdens mest besøkte ftp-siter, Yahoo, The Internet Movie Database, Fine Arts Museums of San Francisco med bildedatabase på flere terabytes, FTP-Search, listen går videre.

NT hører til hjemme på skrivebordet med Word, Excel og kabal.

"

(Peker til Bersts Linux-artikkel, finner du under relaterte artikler i margen til høyre, red.anm.)

Til toppen