- Linux inntar skrivebordet i 2004

Linus Torvalds mener at 2004 er det året hvor Linux får sitt gjennombrudd på vanlige PC-er.

Linus Torvalds mener at 2004 er det året hvor Linux får sitt gjennombrudd på vanlige PC-er.

I et intervju med australske Computerworld, sier Linus Torvalds at han tror Linux får et gjennombrudd som operativsystem på vanlige PC-er i år. Årsakene er blant annet større interesse for å utvikle kommersiell programvare for operativsystemet, samt bedre integrasjon mellom de grafiske brukergrensesnittene og Linux-kjernen.

Linux har allerede fått en solid markedsandel som operativsystem på servere. Torvalds sier at servermarkedet er enklere å håndtere først, uansett hvilket operativsystem man snakker om, fordi det kan tilpasse spesifikke oppgaver, slik som e-posthåndtering.

- Det er vanskeligere å få innpass på desktop'en, sier han.

Torvalds mener at utvalget av Linux-programvare for PC-ene, blant annet kontorapplikasjoner, spill og nettlesere, nå er i ferd med å bli så godt at Linux-skrivebordet er blitt interessant for kommersielle aktører. Men han tror at de kommersielle aktørene gjerne vil velge én løsning, for eksempel KDE eller GNOME, og holde seg til den.

Torvalds mener at rivaliseringen mellom KDE og GNOME både har vært til fordel for videreutviklingen av skrivebordsløsningene for Linux, men også til forvirring blant brukerne.

- Akkurat nå ser det ut til å de to nærmer seg hverandre, blant annet med Red Hats Bluecurve-grensesnitt, sier han. Bluecurve er et grafisk brukergrensesnitt kombinerer elementer fra både KDE og GNOME. Det ble lansert sammen med Red Hat Linux 8.0 i 2002.

Torvalds mener at det er naturlig å fortsette å benytte X Windows System som infrastruktur for brukergrensesnittet, ikke minst på grunn av muligheten til å bruke det over nettverk. Han sier det er sannsynlig at X vil utgjøre 2D-grensesnittet til en lavnivå grafikksystem basert på OpenGL.

- Skrivebordsløsningene for Linux ønsker å ha grunnlag i 3D, og X som grensesnittet til 2D, sier Torvalds.

På spørsmål om hvordan Torvalds ser på forholdet mellom kommersiell og fritt tilgjengelig programvare, sier han at programvare blir ikke gratis, men det blir en råvare.

- Så snart du har et slikt produkt er det tjenestene og maskinvaren som er bygget rundt det du tjener penger på, sier Torvalds.

Han sammenligner med mobiltelefoner hvor det ikke er programvaren som utgjør verdien i produktet.

- Programvare i krympepakkede esker er unntaket, ikke regelen. De fleste løsninger blir solgt som en pakke.

Torvalds mener åpen kildekode er bra for vanlig programvare som kjernen og utviklingsverktøy, mens den kommersielle tilnærmingen er bra for spesialistprogramvare.

- For eksempel, MySQL gjør det bra som i det generell webserverområdet, mens Oracle gjør det bra som en database for spesialistnæringer, sier Torvalds.

Til toppen